Osuđujemo svaki pokušaj zloupotrebe

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić, održao je sastanak sa predstavnicima Društva doktora medicine Republike Srpske.

Teme sastanka bile su dešavanja u vezi sa trenutnim stanjem u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, kao i sa aktivnostima koje se provode u vezi sa utvrđivanjem odgovornosti pojedinih zdravstvenih radnika u slučaju istrage o nezakonitim invalidskim penzijama. Detaljnije