Udruženje fizijatara RS

Udruženje fizijatara RS

Prof. dr Tatjana Bućma

Zavod za medicinsku rehabilitaciju “Dr M. Zotović”, Banja Luka

Tel. 051-305-522