Удружење физијатара РС

Удружење физијатара РС

Проф. др Татјана Бућма

Завод за медицинску рехабилитацију “Др М. Зотовић”, Бања Лука

Тел. 051-305-522