Удружење ортопеда и трауматолога РС

Удружење ортопеда и трауматолога РС

Прим. др Славко Манојловић

Завод за медицинску рехабилитацију “Др М. Зотовић”, Бања Лука

Тел. 051-305-522 , 063-892-076

manojlo@blic.net