Udruženje pedijatara RS

Udruženje pedijatara RS

Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić

Klinika za dječije bolesti, Klinički centar Banja Luka, Banja Luka

Tel. 051/342-339 , 065-643-640

jelica.predojevic@kc-bl.com