Društvo ljekara medicine rada RS

Društvo ljekara medicine rada RS

Dr Vesna Paleksić

Zavod za medicinu rada i sporta
Banja Luka

051-213-047, 065-561-490

vesna.paleksic@hotmail.com