Drugo obavještenje

5. Kongres doktora medicine Republike Srpske

Osnovne informacije

Mjesto održavanja:
Hotel „Kardial“
ZTC „Banja Vrućica“, Teslić
Republika Srpska, BiH
Datum održavanja: 09-11. novembar 2017. godine
Jezici: srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa

 1. Masovne nezarazne bolesti
 2. Akutna stanja, dijagnostika i tretman
 3. Novine u dijagnostici i terapiji
 4. Slobodne teme

Organizator

Društvo doktora medicine Republike Srpske
I krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom

 • Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Slanje sažetaka i radova u cjelini

Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca na ovom sajtu. Sažetak može da sadrži do 250 riječi. Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i
metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi. U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na ovoj strani.

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 15. septembra 2017. godine!

Prijava učešća

Prijave učešća i uplate troškova smještaja slati na adresu tehničkog organizatora Kongresa:

Zdravstveno-turistički centar ”Banja Vrućica” a.d.,
Teslić, Kosovska bb.
Telefon: +387 53 410 030, Faks: +387 53 431 361
e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
marketing@banja-vrucica.com
Žiro račun: 552008-0000-7527-79 Hypo banka
sa naznakom: Kongres doktora 2017.

Putem elektronskog obrasca na adresi www.drustvodoktorars.org
ili na e-mail: kongres2017@drustvodoktorars.org

Troškovi prijave:
Do 15. septembra 2017. godine
50 eura (100 KM) za učesnike
25 eura (50 KM) za pratioce
Nakon 15. septembra 2017. godine
75 eura (150 KM) za učesnike
50 eura (100 KM) za pratioce

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Siniša Miljković
 • Prof. dr Duško Vasić
 • Prof. dr Radoslav Gajanin
 • Doc. dr Predrag Lazić
 • Doc. dr Dražan Erić
 • Dr sci. med. Draško Kuprešak
 • Prim. dr Milenko Krneta
 • Prim. dr Slobodanka Šormaz-Trebovac
 • Prim. dr Anđa Sušić
 • Prim. dr Ljubivoje Šupić
 • Prim. dr Branislav Kozić
 • Prim. dr Jelena Firesku – Govedarica
 • Prim. dr Zoran Trifković
 • Dr Brankica Grujić Mijatović
 • Dr Duško Mlađenović
 • Dr Dejan Gvozden
 • Dr Mirko Manojlović
 • Dr Đorđe Pejić
 • Dr Siniša Mutić
 • Dr Novak Đurić
 • Dr Mikajlo Lazić

Počasni odbor

 • Dr Dragan Bogdanić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS
 • Prof. dr Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
 • Prof. dr Milan Kulić, Dekan Medicinskog fakulteta u Foči
 • Dr Andrej Kehajov
 • Prof. dr Goce Spasovski
 • Dr Mirjana Andrejević-Kry
 • Doc. dr Momčilo Biuković
 • Prof. dr Nebojša Jovanić, Komora doktora medicine RS
 • Prof. dr Jasmin Komić, Ministar nauke i tehnologije RS
 • Prof. dr Radoje Čolović, Srpsko lekarsko društvo
 • Dr med. Milan Dinić, Lekarska komora Srbije
 • Doc. dr Nešad Hotić, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla
 • Prof. dr Vlado Đajić – Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
 • Prof. dr Sebija Izetbegović, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Milenko Bevanda, Dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru
 • Prof. dr Ante Kvesić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
 • Prof. dr Nermina Hadžigrahić, Dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli
 • Akademik prof. dr Vladimir Kostić

Naučni odbor

 • Akademik prof. dr Đorđe Radak
 • Akademik prof. dr Vladimir Kostić
 • Akademik prof. dr Nebojša Lalić
 • Prof. dr Zoran Vujković, predsjednik
 • Prof. dr Siniša Ristić, potpredsjednik
 • Prof. dr Siniša Miljković
 • Prof. dr Duško Vasić
 • Prof. dr Duško Vulić
 • Prof. dr Nikola Gavrić
 • Prof. dr Mirko Stanetić
 • Prof. dr Siniša Maksimović
 • Prof. dr Gordana Tešanović
 • Prof. dr Veljko Marić
 • Prof. dr Siniša Ristić
 • Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
 • Prof. dr Brano Topić
 • Prof. dr Zdravko Marić
 • Prof. dr Radoslav Gajanin
 • Prof. dr Zoran Vujković
 • Prof. dr Slavica Jandrić
 • Prof. dr Nebojša Stanković
 • Prof. dr Aleksandar Lazarević
 • Prof. dr Slavko Ždrale
 • Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
 • Prof. dr Predrag Grubor
 • Prof. dr Pepić Milena
 • Prof. dr Enra Suljić
 • Prof. dr Andreas Zuckermann
 • Prof. dr Bojana Žvan
 • Prof. dr Nebojša Mitić
 • Prof. dr Gordana Stefanovski
 • Prof. dr Jagoda Balaban
 • Prof. dr Peđa Kovačević
 • Prof. dr Nebojša Stanković
 • Prof. dr Slobodan Spremo
 • Prof. dr Milka Mavija
 • Prof. dr Stevan Trbojević
 • Prof. dr Herman Haller
 • Prof. dr Maja Račić
 • Doc. dr Slavko Manojlović
 • Doc. dr Predrag Lazić
 • Doc. dr Zlatko Maksimović
 • Doc. dr Antonija Verhaz
 • Doc. dr Dmitar Travar
 • Doc. dr Sanja Marić
 • Doc. dr Kosana Stanetić
 • Doc. dr Tamara Preradović
 • Doc. dr Radmil Marić
 • Doc. dr Ćuk Mirjana
 • Doc. dr Dražan Erić
 • Doc. dr Petrović Snežana
 • Doc. dr Mira Spremo
 • Doc. dr Aleksandar Gluhović
 • Dr sci. med. Draško Kuprešak

Smještaj

Smještaj u hotelu ˝Kardijal˝ (po danu):****

Smještaj u hotelu ˝Posavina˝ (po danu):***

U cijenu smještaja je uključeno korišćenje bazena i Medical&Wellness centra!

Zdravstveno-turistički centar ”Banja Vrućica” a.d.
Teslić, Kosovska bb.
Telefon: +387 53 410 030,
Faks: +387 53 431 361
e-mail: recepcija@banja-vrucica.com

 

Drugo obavještenje (PDF dokument)