Slanje radova

Rok za slanje radova i apstrakata je istekao!

Troškovi prijave

Do 15. septembra 2017. godine:

  • 50 eura (100 KM) za učesnike
  • 25 eura (50 KM) za pratioce

Nakon 15. septembra 2017. godine:

  • 75 eura (150 KM) za učesnike
  • 50 eura (100 KM) za pratioce