Prvo obavještenje

6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske

Osnovne informacije

Mjesto održavanja:
Hotel „Bosna“
Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Datum održavanja: 17-19. septembra 2020. godine

Jezici: srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa

  1. Hronične nezarazne bolesti
  2. COVID -19 i ostale eidemijske zarazne bolesti
  3. Akutna stanja u medicini
  4. Novine u dijagnostici i terapiji
  5. Hirurgija danas
  6. Slobodne teme

Organizator
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Meše Selimovića broj 2
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom
– Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
– Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
– Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Organizacioni odbor
Prof. dr Siniša Miljković
Prof. dr Radoslav Gajanin
Doc. dr Dražan Erić
Doc. dr Predrag Lazić
Prim. dr sci. Draško Kuprešak dr med.
Prim. dr Slobodanka Šormaz-Trebovac
Prim. dr Milenko Krneta
Prim. dr Anđa Sušić
Prim. dr Ljubivoje Šupić
Prim. dr Branislav Kozić
Prim. Mr. sc. med. dr Jelena Firesku – Govedarica
Prim. dr Zoran Trifković
Dr Brankica Grujić Mijatović
Dr Duško Mlađenović
Dr Dejan Gvozden
Dr Mirko Manojlović
Dr Đorđe Pejić
Dr Siniša Mutić
Dr Novak Đurić
Dr Mikajlo Lazić
Dr Stanko Buha
Dr Marin Kvaternik

Počasni odbor
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović
Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike srpske
Igor Radojičić ,Gradonačelnik Grada Banja Luka
Dr Alen Šeranić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS
Akademik prof. dr Vladimir Kostić
Prof. dr Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
Prof. dr Dejan Bokonjić, Dekan Medicinskog fakulteta u Foči
Prof. dr Milenko Bevanda, Dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru
Dr sc. med. Selmira Brkić, Dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli
Doc. dr Saša Vujnović, Komora doktora medicine RS
Dr med. Milan Dinić, Lekarska komora Srbije
Mr Srđan Rajčević, Ministar nauke i tehnologije RS
Prof. dr Radoje Čolović, Srpsko lekarsko društvo
Prof. dr Vlado Đajić, Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka
Prim. dr Milica Lovrić, Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina
Doc. dr Radmil Marić, Univerzitetska bolnica Foča
Ivan Popović, JU Bolnica Zvornik
Vaso Mijanović, Bolnica Trebinje
Mladen Gajić, Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj
Mirko Sovilj, Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor
Prof. dr Nevena Todorović, Dom zdravlja Banja Luka
Prof. dr med. sc. Vahid Jusufović, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla
Prof. dr Ante Kvesić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Doc. dr Momčilo Biuković
Mr Branislav Zeljković, Institut za javno zdravstvo RS
Željko Karan, Zavod za sudsku medicinu RS
Goran Talić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
Prim. doc dr Gordana Guzijan, Direktor Zavoda za transfuziju krvi RS
Episkop banjalučki Jefrem Milutinović
Episkop bihaćko-petrovački Sergije

Naučni odbor
Akademik prof. dr Đorđe Radak
Akademik prof. dr Vladimir Kostić
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Akademik prof. dr Vida Demarin
Prof. dr Siniša Miljković
Prof. dr Miloš Stojiljković
Prof. dr Duško Vulić
Prof. dr Mirko Stanetić
Prof. dr Veljko Marić
Prof. dr Siniša Ristić
Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
Prof. dr Radoslav Gajanin
Prof. dr Zoran Vujković
Prof. dr Aleksandar Lazarević
Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
Prof. dr Enra Suljić
Prof. dr Peđa Kovačević
Prof. dr Milka Mavija
Prof. dr Nevena Todorović
Prof. dr Vlastimir Vlatković
Prof. dr Ranko Škrbić
Prof. dr Miroslav Vukosavljević
Prof. dr Tamara Preradović
Prof. dr Momir Mikov
Prof. dr Predrag Peško
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Slaviša Đuričić
Prof. dr Zoran Krivokapić
Prof. dr Marko Bumbaširević
Prof. dr Miodrag Ostojić
Prof. dr Emir Kabil
Prof. dr Mirza Dilić
Prof. dr Milomir Ninković
Prof. dr Zdenko Ostojić
Prof. dr Asim Kurjak
Prof. dr Predrag Minić
Prof. dr Vojka Gorjup
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Prof. dr Slobodan Janković
Prof. dr Sanja Sibinčić
Prof. dr Mira Spremo
Prof. dr Snježana Popović-Pejičić
Prof. dr Nebojša Jović
Prof. dr Đoko Maksić
Prof. dr Tihomir V. Ilić
Prof. dr Goran Dimitrov
Prof. dr Helena Burger
Prof. dr Ljiljana Konstantinović
Doc. dr Antonija Verhaz
Prof. dr Mirjana Ćuk
Prof. dr Dražan Erić
Prof. dr Sanja Marić
Doc. dr Radmil Marić
Prim. dr sci. Draško Kuprešak dr med.
Prim. dr Branko Cvjetičanin
Prim. dr Milica Lovrić

Slanje sažetaka i radova u cjelini
Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca na adresi

www.drustvodoktorars.org/6-kongres-doktora-medicine-rs/slanje-radova
ili na e-mail adrese:

kongres2020@drustvodoktorars.org

Sažetak može da sadrži do 300 riječi.
Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.
Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.
U sažetak ne unositi slike i tabele! Sažeci moraju biti na engleskom jeziku.

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na stranici www.scriptamedica.com

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

Troškovi prijave
Do 15. avgusta 2020. godine:
• 100 KM za članove Društva doktora medicine RS
• 120 KM za učesnika
Nakon 15. avgusta 2020. godine:
•180 KM za učesnike