Kontinuirana edukacija u Banjoj Luci 30.11.2023.

Posted Leave a commentPosted in Kontinuirana edukacija, Obavještenja

Ovim putem Vas obavještavamo da će se 30.11.2023. godine u 12 časova u Kristalnoj dvorani Hotela „Bosna“ u Banjoj Luci, održati predavanje u okviru Kontinuirane medicinske edukacije, a u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske. Tema predavanja je „Značaj primjene automatizovanih sistema u mikrobiološkoj dijagnostici, kliničkim odlukama i kontroli antimikrobne rezistencije“. Predavanje će biti bodovano […]

Kontinuirana edukacija – webinar 22-23.7.2021.

Posted Leave a commentPosted in Kontinuirana edukacija, Obavještenja

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo doktora medicine Republike Srpske organizuje Webinar čije održavanje je počelo od 19.07.2021. godine, a traje do sutra 23.07.2021. godine u okviru Kontinuirane medicinske edukacije. Predavanje će biti bodovano i akreditovano od strane Savjeta za zdravlje – Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Kontinuirana medicinska – vebinar za podružnicu Gradiška, 10.6.2021.

Posted Leave a commentPosted in Kontinuirana edukacija

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo doktora medicine Republike Srpske u saradnji sa kompanijom „Inpharm“ organizuje Vebinar koji je planiran za 10.6.2021. godine u 18:00 časova u okviru Kontinuirane medicinske edukacije. Predavanje je akreditovano od strane Savjeta za zdravlje – Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Kontinuirana medicinska – vebinar za podružnice Istočno Sarajevo i Foča, 17.5.2021.

Posted Leave a commentPosted in Kontinuirana edukacija

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo doktora medicine RS u saradnji sa kompanijom „Unifarm“ organizuje Vebinar koji je planiran za 17.05.2021. godine u 18:00 časova u okviru Kontinuirane medicinske edukacije. Predavanje će biti bodovano i akreditovano od strane Savjeta za zdravlje – Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Tema predavanja je: „Standardne metode u […]