Udruženje psihijatara RS

Udruženje psihijatara RS

Predsjednik Dr Božana Marjanac

Klinika za psihijatriju UKC Banja Luka
Mačvanska bb, Banja Luka

Tel.: 051/434 280

Mob: 065/616-771

bozana.marijanac@kc-bl.com

 

Sekretar Dr Dragan Savković

Opšta bolnica Bijeljina

Mob: 065/379-548