Udruženje endokrinologa i dijabetologa RS

Udruženje endokrinologa i dijabetologa RS

Prof. dr Snježana Pejičić

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
KC Banja Luka

051-342-552, 065-644-924

snjezana_pejicic@hotmail.com