Удружење медицинских микробиолога и паразитолога РС

Удружење медицинских микробиолога и паразитолога РС

др Јасминка Бокан – Хајнал

Општа болница Приједор

тел. 065/ 562-556

bokan@prijedor.com ,   jasminka@bokan.biz