Удружење офталмолога РС

Удружење офталмолога РС

Доц. др Милка Мавија

Клинички центар Бања Лука, Бања Лука

Тел. 051/342-662 , 065-547-677

mmavija@gmail.com