Udruženje ortopeda i traumatologa RS

Udruženje ortopeda i traumatologa RS

Prim. dr Slavko Manojlović

Zavod za medicinsku rehabilitaciju “Dr M. Zotović”, Banja Luka

Tel. 051-305-522 , 063-892-076

manojlo@blic.net