Удружење радиолога РС

Удружење радиолога РС

Др Виолета Поповић

Клинички центар Бања Лука, Бања Лука

Тел. 051/342-100, 065-649-079

Факс: 051/310-530

vpvp@blic.net