Удружење специјалиста нуклеарне медицине РС

Удружење специјалиста нуклеарне медицине  РС

Проф. др Звездана Рајковача

Клинички центар Бања Лука

Тел/факс: 051-342-800, 051-310-530, 066-700-679

zvezdana.rajkovaca@kc-bl.com