Удружење специјалиста породичне медицине РС

Удружење специјалиста породичне медицине РС

Др Драшко Купрешак

Дом здравља Челинац

Тел.: 065-380-631

draskok@blic.net

www.porodicnamedicina.com