Удружење за остеопорозу РС

Удружење за остеопорозу РС

Проф. Др Гордана Стефановски

Завод за медицинску рехабилитацију “Др М. Зотовић”, Бања Лука

Тел. 051-305-522

gordanastefanovski@gmail.com