Scripta Medica

Scripta Medica je časopis Društva doktora medicine Republike Srpske.

Časopis je namjenjen doktorima medicine, specijalistima i istraživačima bazičnih medicinskih nauka. Časopis objavljuje naučne i stručne radove, prikaze slučajeva, pregledne članke, farmako-terapijske savjetnike, preliminarna saopštenja, osvrte, novosti iz medicine, prikaze knjiga, izvještaje sa naučnih skupova, pisma uredništvu, referate iz literature i druge priloge.

Kolege koje su zainteresovane za publikovanje u časopisu Scripta Medica moraju da se pridržavaju opštih uputstava koja važe za publikovanje u biomedicinskim časopisima.

Interent prezentacija čaopisa je na adresi www.scriptamedica.com

Uputstvo autorima (PDF dokument)