Scripta Medica

Scripta Medica је часопис Друштва доктора медицине Републике Српске.

Часопис је намјењен докторима медицине, специјалистима и истраживачима базичних медицинских наука. Часопис објављује научне и стручне радове, приказе случајева, прегледне чланке, фармако-терапијске савјетнике, прелиминарна саопштења, осврте, новости из медицине, приказе књига, извjештаје са научних скупова, писма уредништву, реферате из литературе и друге прилоге.

Колеге које су заинтересоване за публиковање у часопису Scripta Medica морају да се придржавају општих упутстава која важе за публиковање у биомедицинским часописима.

Интерент презентација чаописа је на адреси www.scriptamedica.com

Упутство ауторима (PDF dokument)