5. Kongres doktora medicine RS

9-11. novembar 2017. godine

Mjesto održavanja:
Hotel „Kardial“
ZTC „Banja Vrućica“, Teslić
Republika Srpska, BiH

Jezici: srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa

  1. Masovne nezarazne bolesti
  2. Akutna stanja, dijagnostika i tretman
  3. Novine u dijagnostici i terapiji
  4. Slobodne teme

Organizator

Društvo doktora medicine Republike Srpske
I krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom

  • Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
  • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  • Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Detaljnije o 5. Kongresu 2017.:

Organizacioni odbor

Naučni odbor

Počasni odbor

Slanje radova

Formular za slanje sažetka i rada

Sponzori