Program

ČETVRTAK, 9.11.2017.SALA DUNAV

16.00 – 18.00: Registracija učesnika

18.00 – 19.00: Svečano otvaranje Kongresa

19.00 – 20.30: Koktel dobrodošlice

 

PETAK, 10.11.2017. – SALA DUNAV

SESIJA PREVENCIJA I TRETMAN BOLESTI UZROKOVANIH ATEROSKLEROZOM 1

Radno predsjedništvo: Prof.dr Gordana Tešanović, Doc. Dr Kosana Stanetić, Dr. sc. med. Draško Kuprešak, dr Brankica Grujić-Mijatović

08.40 – 08.50: Zastupljenost akutnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti kod pacijenata sa dijabetesom – Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, Vesna Kević

08.50 – 09.00: Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda – Igor Dumanović, Kosana Stanetić, Sanja Jovičić, Ognjen Marinković, Draženko Vuković

09.00 – 09.10: SKRINING HIPERGLIKEMIJE, HIPERLIPIDEMIJE I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD GOJAZNIH ISPITANIKA TOKOM PROVOĐENJA PREVENTIVNIH PREGLEDA – Suzana Savić, Bojan Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić

09.10 – 09.20: Hipertenzivna kriza na terenu bezbolne hronične nerupturirane Stanford B disekcije aorte – Gluhović M, Lalović I,  Petković N, Lubura S, Marić R

09.20 – 09.30: Značaj transkutane oksimetrije u određivanju i provođenja hiperbarične oksigenacije – Aleksandar Gajić, Snežana Kutlešić-Stević, Đorđe Ćejić, Sanja Vujević, Ljiljana Novaković, Saša Tomić

09.30 – 09.40: Efekat kombinovane primjene vlažnih pokrivača, fiziko rehabilitacionog tretmana i hiperbarične oksigenacije na zarastanje neuropatskih ulkusa kod oboljelih sa dijabetesnim stopalom – Ćejić Đorđe, Gajić Aleksandar, Kutlešić Stević Snežana, Vujević Sanja, Novaković Ljilja

9.40 – 09.50: ULOGA ANKLE BRACHIAL INDEX-A (ABI) U DIJAGNOSTICI BOLESTI PERIFERNIH ARTERIJA – Daliborka Pejić, Romana Kljajić

09.50 – 10.00 DISKUSIJA

 

SESIJA SUSRET SA EKSPERTIMA

Radno predsjedništvo: Prof dr Siniša Miljković, Prof dr Radoslav Gajanin, Prof dr Siniša Ristić

10.00 – 10.20: PLENARNO PREDAVANJE: Data analysis of patients with stroke treated in the SLOVENIAN TeleKap (TELESTROKE) network – Prof dr Bojana Žvan

10.20 – 10.40: PLENARNO PREDAVANJE: ŽIVOTNI STIL, ZDRAVLJE MOZGA I ANTI-AGING – Akademik Prof. dr Vida Demarin

10.40 – 11.00: PLENARNO PREDAVANJE: Aleksandar Lazarević – Transapical transcatheter aortic valve implantation in a patient with small body weight complicated by severe hypotension: an enigma successfully solved by echocardiography.

11.00 – 11.20: PLENARNO PREDAVANJE:  SENTINEL NODE U DIJAGNOSTICI I HIRURŠKOM LIJEČENJU KARCINOMA ENDOMETRIJA – Prof dr Branko Cvjetičanin

11.30 – 11.40: DISKUSIJA

 

Radno predsjedništvo: Doc dr Sanja Grgić, Prof dr Vlado Đajić, Prim dr Milenko Krneta

11.40 – 11.50: Osmotski Demijelinizacioni Sindromi: Centralna pontina i ekstrapontina mijelinoliza – Srđan Mavija, Zoran Vujković, Vlado Đajić, Siniša Miljković, Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Maja Perišić

11.50 – 12.00: Terapijska rešenja i (ne)mogućnosti lečenja fantomskog bola – prikaz slučaja – Sanja S. Marić, Siniša Kojić, Dražan Erić, Maksim Kovačević, Zoran Šarenac, Vjeran Saratlić

12.00 – 12.10: Karakteristike hoda i distribucija pritiska kod oboljelih od dijabetesne neuropatije – Snježana Novaković Bursać, Goran Talić, Dragana Bojinović-Rodić, Olivera Spasojević, Nataša Tomić, Slavica Jandrić

12.10 – 12.20: Naše iskustvo u liječenju Stiloidnog Sindroma – Đorđe Pejić, Milan Pejić, Sara Lubura

12.20 – 12.30: Terapijske mogućnosti transkranijalne električne stimulacije – Prtina Draško, Bućma Tatjana, Talić Teodora, Buzadžija Vojo

12.30 – 12.40: BOL U DONJEM DIJELU LEĐA – Milan Jovanović, Siniša Bijeljac, Petar Cvijić, Petić Mladen, Danilo Paripović, Budimić Dušan

12.40 – 12.50: Efekat dekompresije lumbalne kičme kod hroničnog bola u leđima u sklopu sveobuhvatne medicinske rehabilitacije – Dragana Janković, Dragana Dragičević-Cvjetković, Jelena Stanković

12.50 – 13.00: Procjena tromboembolijskog rizika kod pacijenata oboljelih od atrijalne fibrilacije – Popović Željka, Tomić Andrea

13.00 – 13.10: Korelacija bola i depresije kod oboljelih od multiple skleroze – Sanja Grgić, Aleksandra Dominović Kovačević, Zoran Vukojević, Duško Račić, Vlado Đajić, Daliborka Tadić, Tihomir V. Ilić

13.10 – 13.20: Faktori rizika za ishemijski i hemoragijski moždani udar – Miljković Siniša, Blagojević Andrej, Perišić Maja

13.20 – 13.40: Šta kažu vodiči o NOAK (ESC i EHRA) da li su svi NOAK isti? Prof dr Zoran Vujković, moderator Prof dr Siniša Miljković

13.40 – 14.00: Slučaj iz prakse na NOAK; multimorbid patients. Doc. Dr Tamara Kovačević Preradović, Prof dr Siniša Miljković

 

14.00 – 15.00: RUČAK

 

SESIJA HIRURGIJA 1

Radno predsjedništvo: Doc. dr Dražan Erić, Prof. dr Predrag Lazić, Prof dr Milan Simatović, Prof. Dr Duško Vasić

15.00 – 15.10: Visoki bilijarni ileus – prikaz slučaja – Simetić Velibor, Veljko Marić, Radmil Marić, Nenad Lalović, Miletić Rade, Potpara Dalibor

15.10 – 15.20: Pouzdanost perforator režnjeva u rekonstrukciji defekata potkoljenice i stopala – Dražan Erić, Nikola Baroš, Sanja Marić, Mirjana Ćuk, Danijela Batinić Škipina, Maksim Kovačević

15.20 – 15.30: ANALIZA REZULTATA HIRUŠKOG LIJEČENJA KARCINOMA PANKREASA WHIPLE METODOM U PETOGODIŠNJEM PERIODU Simatović Milan originalni naučni rad

15.30 – 15.40: SIGURNE PREDNOSTI LAPAROSKOPSKE APENDEKTOMIJE – Igor Stakić, Milan Simatović, Dragan Kostić, Zoran Aleksić, Nebojša Trkulja, Duško Topić

15.40 – 15.50: SAVREMENO LIJEČENJE INCIZIONIH KILA – Miletić  R, Marić V,  Marić R, Erić D, Kovačević M,  Marić S, Dostić M, Lalović N, Potpara D, Simetić V, Marić H, Simeunović M,Čančar O, Šarenac Z, Starović V, Davidović B, Veljović Đ

15.50 – 16.00: UTICAJ PREOPERATIVE I INTRAOPERATIVNE MEHANIČKE PRIPREME KOLONA NA SMANJENJE INCIDENCE DEHISCENCIJE PRIMARNO KREIRANE ANASTOMOZE – Bojan Kenjić, Siniša Maksimović, Slobodan Lovrić, Željko Pejović, Zdravko Matković, Milan Todorović

16.00 – 16.10: DISKUSIJA

 

SESIJA GINEKOLOGIJA

Radno predsjedništvo: Prof. dr Nenad Lučić, Prof. dr Vesna Ećim Zlojutro, Doc dr Branka Čančarević Đajić

16.10 – 16.20: Značaj veličine tumora i limfovaskularne invazije u diseminaciji pelvičnih limfatika kod karcinoma grlića matertice – Nenad Lučić, Dragica Draganović, Sanja Sibinčić, Željka Kizić, Zora Antonić, Branka Čančarević – Đajić

16.20 – 16.30: Učestalost i ishod ranog prijevremenog poroda u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u periodu od 2012. do 2016. godine – Cerić Banićević A, Todorović J, Cerić A, Popović M, Banićević A, Zec B, Popović B

16.30 – 16.40: Značaj vaginalnog ultrazvuka u dijagnostici uzroka krvarenja u perimenopauzi i postmenopauzi – Đuranović-Miličić Jadranka

16.40 – 16.50: Asimptomatski gigantski leiomiom cerviksa uterusa: težak operativni tretman praćen ozbiljnim komplikacijama – Milena Vasić, Mirjana Ćuk, Radoslav Gajanin, Radoslavka Lečić, Svjetlana Todorović, Milos Đerić, Veljko Marić

16.50 – 17.00: ULOGA DOPPLER PROTOKA KROZ DUCTUS VENOSUS U PROCJENI INTRAUTERINOG STANJA PLODA – Branka Čančarević Đajić, Dragica Draganović, Dragica Jojić, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro

17.00 – 17.10: DISKUSIJA

 

SESIJA KARDIOLOGIJA I AUTONOMNI NERVI SISTEM

Radno predsjedništvo: Prof dr Duško Vulić, Prof. dr Vlado Đajić, Prof. dr Aleksandar Lazarević

17.10 – 17.35: PLENARNO PREDAVANJE: Kardiovaskularne bolesti do 2025: kako poboljšati mjere prevencije, Dopisni član Akademija nauka i umjetnosti RS Prof dr Duško Vulić

17.35 – 18.00: PLENARNO PREDAVANJE: Prof dr Branislav Milovanović

18.00 – 18.15: Kliničko ispitivanje autonomnog nervnog sistema – Vlado Đajić

18.15 – 18.25: Prozor kroz koji se ništa ne vidi-dijagnostika akutnog infarkta miokarda kada imamo nedijagnostički EKG i nedostupne srčane biomarkere – Gluhović M, Lalović I, Crnjak N, Gotovac B, Mrgud J, Ristić S

18.25 – 18.30: DISKUSIJA

18.30 – 19.30: SKUPŠTINA DRUŠTVA DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE

20.30: SVEČANA VEČERA

 

PETAK, 10.11.2017. – VIP SALA

Radno predsjedništvo: prim. mr sci med Đurđica Stevanović-Papić,  prim. mr sci med Dobrinka Dragić, dr Gabriela  Mirković, dr Vladimira Šolaja, mr sci dr Nataša Tomić

09.00 – 09.15: Parametri kliničke i radiografske procjene prim. mr sci med Đurđica Stevanović-Papić, spec. fizijatar

09:15 – 10:00: Praktični rad u tri grupe – pregled djece sa skoliozom prim. mr sci med Dobrinka Dragić, dr Gabriela  Mirković, dr Vladimira Šolaja

10:00 – 10:15: Diskusija, završne napomene i evaluacija

10.30 – 11.00: SATELITSKI SIMPOZIJUM – Mjesto i uloga Save oil u terapiji lipidnih poremećaja INPHARM

11.00 – 11.15: Značaj imunomodulatorne terapije u lječenju multiple skleroze, Doc. Dr Sanja Grgić, moderator dr Slobodan Dunjić

11.15 – 11.30: Neophodnost detoksikacije i primjena antioksidanasaa , Prof dr Dušan Vešović moderator dr Slobodan Dunjić

 

SESIJA HIRURGIJA 2

Radno predsjedništvo: Doc. dr Dražen Erić, Prof. dr Predrag Lazić, Prof dr Milan Simatović, Prof. Dr Duško Vasić

11.30 – 11.40: Hirurško zbrinjavanje teške povrede jetre, duodenuma, mezenterijalnih krvnih sudova i pankreasa nastale prilikom saobraćajne nesreće – Zoran Aničić, Igor Stakić, Duško Topić

10.40 – 11.50: MOŽE LI NEOAĐUVANTNA TERAPIJA BITI JEDINA OPCIJA U IZLIJEČENJU ABDOMINALNIH KARCINOMA? – Zdravko N. Marić,  Goran Marošević, Tihomir Čoprka, Ozren Kordić, Dario Dodoš, Boris Vujanović

10.50 – 12.00: Uloga transplantacije kose u rekonstruktivnoj hirurgiji – Zlata Popović Čkonjović, Gorana Kuka

12.00 – 12.10: Nonsurgical primary treatment of a chronic subdural hematoma: Five cases report with medical treatment and spontaneous resolution – Vjeran Saratlić, Vesna Ivanišević, Sanja Maric, Radmil Marić, Branislava Čurčić

12.10 – 12.20: Prednosti laparoskopske hirurgije u liječenju kolorektalnog karcinoma – iskustva Klinike za opštu i abdobminalnu hirurgiju UKC RS Janjić Goran BL abstrakt

12.20 – 12.30: Klinički značaj upotrebe ultrazvučne dijagnostike u postoperativnoj i posttraumatskoj rehabilitaciji – Tamara Bojanić Barić, Maja Vučković, Nataša Nuždić, Vedran Milojević, Tatjana Nožica Radulović

12.30 – 12.40: POSTOPERATIVNA KONTRAKTURA ŠAKE – IZAZOV U REHABILITACIJI – MAJA VUČKOVIĆ, VEDRAN MILOJEVIĆ, NATAŠA NUŽDIĆ, TAMARA BOJANIĆ BARIĆ, TATJANA NOŽICA RADULOVIĆ

12.40 – 12.50: HIRURŠKO ZBRINJAVANJE SPONTANE RUPTURE SLEZENE KOD PACIJENTA SA SPLENOMEGALIJOM – Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Miroslav Regoda, Vojo Vujanović, Igor Stakić, Duško Topić

12.50 – 13.00: Uloga laparoskopske kirurgije u ginekološkoj onkologiji – Danilo Vejnović, Herman Haller, Marko Klarić

13.00 – 13.10: Laparoskopska hirurgija debelog creva. Vreme za promenu paradigme. – Aleksandar Gluhović

13.10 – 13.20: URGENTNA OFTALMOLOŠKA STANJA – Milka Mavija

13.20 – 14.00: SATELITSKI SIMPOZIJUM NOVONORDISK

– Kardiovaskularni efekti liraglutida – pregled rezultata LADER studije – dr Mirjana Bojić, UKC Republike Srpske

– Kardiovaskularni rizici pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa – dr Blaženko VUković, UKC Republike Srpske

 

SESIJA INFEKTIVNE BOLESTI

Radno predsjedništvo: Doc. dr Antonija Verhaz, Prof dr Siniša Ristić, DR Jelena Firesku

15.00 – 15.30: Abbvie – Efficacy and safety of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvirin treatment of hepatitis C patients in Republic of Srpska – Antonija Verhaz

15.30 – 15.40: Neuroborrelioza – Irena Katan

15.40 – 15.50: Morbus Creutzfelt-Jacob (prikaz slučaja) – Žanka Eranović, Davorka Katana

15.50 – 16.30: Max medic – Prof dr Dušan Vešović „Neophodnost detoksikacije i primjene antioksidanasa“

16.30 – 17.00: Tehnogas – Hiperbarična oksigenizacija u jednomjesnim barokomorama – dr Saša Gajić

17.15 – 17.45: Sanofi – Šta nakon bazalnog inzulina? – Jednostavnost intenzifikacije. – dr Milena Brkić
– Dodatna korist Ramiprila u smanjenju MI, CVA i CV smrti – Prof. dr Duško Vulić

 

SESIJA PREVENCIJA I TRETMAN BOLESTI UZROKOVANIH ATEROSKLEROZOM 2

Radno predsjedništvo: Prof.dr Gordana Tešanović, Doc. Dr Kosana Stanetić, Dr. sc. med. Draško Kuprešak, dr Brankica Grujić-Mijatović

18.00 – 18.15: Promocija vodiča za praktičnu primjenu NOAK, Doc. Dr Kosana Stanetić

18.15 – 18.30: Projekat istraživanja u PZZ atrijalne fibrilacije, Doc. Dr Verica Petrović

 PETAK, 10.11.2017. – SALA BOSNA

 

POSTER SESIJA 1

Autori su obavezni izložiti postere na predviđena mjesta za postere (prema označenom broju postera), u vremenskom periodu od 09.00 časova do  17.00 časova.

Autor koji prezentuje poster je dužan biti pored postera u vremenu predviđenom za ocjenu postera od 11.30 časova do 12.00 časova.

Maksimalne dimenzije postera: 

  • Širina do 90 cm
  • Visina do 120 cm

Poster 1: Atrijalna fibrilacija kao riziko faktor za ishemijski i hemoragijski moždani udar – Miljković Siniša, Blagojević Andrej, Perišić Maja

Poster 2: PROCJENA DESETOGODIŠNJEG RIZIKA ZA OBOLIJEVANJE OD TIPA 2 DIJABETESA UPOTREBOM FINDRISK UPITNIKA – Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Aleksandra Grbić

Poster 3: STRAIN ELASTROGRAFIJA DOJKE: CUT – OFF INDEKSA OTPORA ZA MALIGNE LEZIJE – Biljana Maksimović

Poster 4: RIJETKA KLINIČKA PREZENTACIJA FIBROMUSKULARNE DISPLAZIJE U UNUTRAŠNJOJ KAROTIDNOJ ARTERIJI – Žana Radić, Dragan Kalinić, Daliborka Marić

Poster 5: Studija o vanbolničkoj potrošnji lijekova za liječenje bolesti štitne žlijezde (H03) u periodu 2013- 2015. godina – Miodrag Marjanović, Mirjana Đermanović, Ljubica Bojanić,Zorica Jusupović

Poster 6: Kvalitet vode za farmaceutsku upotrebu – Miodrag Marjanović, Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Zorica Jusupović

Poster 7: Predviđajući faktori za holesterolski polip u pacijenata sa polipoidnim lezijima žučne kese većim od 10 mm – Olivera Krsmanović, Tatjana Tamaš

Poster 8: Hemodijalizni vaskularni pristupi- naša iskustva – Dalibor Potpara, Radmil Marić, Nenad Lalović, Rade Miletić, Velibor Simetić, Veljko Marić

Poster 9: Efikasnost zbrinjavanja dentogene infekcije u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u period od 2012-2017 godine Jelena Galić BL stručni rad

Poster 10: <čestalost karcinoma dojke kod žena mlađih od 40 godina – naša iskustva – Aleksandar Guzijan, Radoslav Gajanin, Stanislava Lekić, Biljana Popović, Zdenka Gojković, Nikola Baroš

Poster 11: Javno zdravstvo u Doboju, 1937 – 2017. – Marin Kvaternik, Milena Todorović

Poster 12: Učestalost specifičnih navika ispitanika prije i nakon postavljanja dijagnoze ishemijske bolesti srca – Pećanac Žana, Stanetić Kosana, Šormaz Ljubomir

Poster 13: Intervencije Službe hitne medicinske pomoći u bijeljinskim srednjim školama tokom školske 2015/2016 godine – Milan Arsenović, Vladimirka Ilić, Zlatko Maksimović

Poster 14: Apsentizam u Republici Srpskoj u proteklih pet godina – Dobriša Radić, Daniela Telebak

Poster 15: Uticaj ishrane na oboljevanje od malignih bolesti – Sanja Janković, Milica Volaš Tovirac, Kosana Stanetić

Poster 16: KLINIČKI ZNAČAJNE INTERAKCIJE LIJEKOVA KOD BOLNIČKIH PACIJENATA – Gordana Ljubojević, Tanja Dostanić Došenović, Jelena Ninković

Poster 17: Dijagnostičke dileme vezane za šarlah- prikaz slučaja – Firesku-Govedarica J.,Turuntaš V.,Milinković B.,Lukić R.,Popović G.

Poster 18: Atrezija ekstrahepatičkih žučnih vodova: klinički parametri posle operacije – Dragica Jojić, Dragica Draganović, Branka Čančarević-Đajić

Poster 19: MELKERSSON-ROSENTHAL SINDROM: RIJETKOST U NEUROLOGIJI – Duško Račić, Radoslav Gajanin, Dejan Đurđević, Tamara Savić, Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević

Poster 20: RANA ISKUSTVA U DIJAGNOSTIKOVANJU OBOLJENJA I STANJA DONJEG UROTRAKTA URODINAMSKIM ISPITIVANJEM – Vedran Milojević, Nataša Nuždić, Maja Vučković, Tatjana Nožica-Radulović

Poster 21: Registracija kinematičkih promjena i reedukacija šeme hoda kod muških pacijenata nakon moždanog udara – Talić Teodora, Olivera Pilipović Spasojević, Dijana Laštro

Poster 22: Povezanost Vitamina D sa drugim oboljenjima i stanjima – Nataša Nuždić, Tatjana Nožica-Radulović, Vedran Milojević, Maja Vučković, Tamara Bojanić Barić

Poster 23: UČESTALOST ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I ODNOS INDEKSA TELESNE MASE I VISINE ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA U OSOBA SA RAZLIČITIM KATEGORIJAMA GOJAZNOSTI – Dušan Miljković, Slađana Todorović

Poster 24: MORTALITET BOLESNIKA SA OBOLJENJEM GLAVNOG STABLA LEVE KORONARNE ARTERIJE – Dušan Miljković

Poster 25: POREĐENJE KLINIČKIH I KORONAROGRAFSKIH KARAKTERISTIKA I MORTALITETA ŽENA I MUŠKARACA SA PREBOLELIM INFARKTOM MIOKARDA – Dušan Miljković

Poster 26: Zloupotreba alkohola kod adolescenata – Snežana Dragojević, Mira Spremo, Marija Burgić-Radmanović, Nada Milovanović, Sanja Kecman-Prodan

Poster 27: Prikaz slučaja- Mlad pacijent sa tipičnim stenokardičnim bolom i urednim EKG – Duško Mlađenović, Emil Vujić

Poster 28: AKTIVNOSTI NA PREVENCIJI OBOLJENJA LOKOMOTORNOG APARATA ZDRAVSTVENIH RADNIKA JZU BOLNICA“SVETI APOSTOL LUKA“ DOBOJ – Hadžiavdić Aleksandra, Gavrić Nikola, Aleksandra Marković

Poster 29: LAPAROSKOPSKA ADRENALEKTOMIJA: DOSADAŠNJA ISKUSTVA – Ozren Kordić, Zdravko N. Marić, Slobodan Hajder, Slobodan Vukadinović, Željko Grahovac, Aleksandra Grbić

Poster 30: Glikoregulacija uz GLP-1 agonist + Metformin u toku 15 mjeseci kod gojazne pacijentkinje – B. Gotovac, I. Vukobrat- Bjelogrlić

Poster 31: Totalne duodenopankreatektomije – Dragan Tomić, Zoran Aleksić, Dragan Kostić, Milanko Maksić, Željo Grahovac

Poster 32: Prognostic significance of pre-existing type 2 diabetes mellitus in breast cancer: a cohort women from University hospital Foča – Danijela Batinić Škipina, Radmil Marić, Ljiljana Tadić- Latinović, Nenad Lalović, Dražan Erić, Miodrag Kovačević

Poster 33: MORTALITET OD SPOLJAŠNJIH UZROKA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU 2006 – 2015 GODINE – Dragana Grujic-Vujmilovic, Zivana Gavric

Poster 34: ZNAČAJ KLINIČKOG PUTA I TAJMINGA REHABILITACIJSKE INTERVENCIJE NAKON TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLJENA – Tatjana Nožica Radulović , Jelena Stanković, Dragana Dragičević-Cvjetković, Goran Talić

Poster 35: PRIMJENA TROMBOLIZE U ODNOSU NA MJESTO STANOVANJA PACIJENATA – Vujković Z., Perišić M.

Poster 36: Plućna tromboembolija i ulcerozni kolitis – Ljubica Jovandić, Tanja Glamočanin, Renata Tamburić, Vesna Kovačević, Bojan Glamočanin, Romana Rajić

Poster 37: ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION AFTER TRANSAPICAL TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION – Aleksandar Lazarevic, Toru Naganuma, Hiroyoshi Kawamoto, Satoru Mitomo, Tetsuya Nakao, Sunao Nakamura

Poster 38: PRIMJENA TRABEKULARNOG KOŠTANOG INDEKSA U KLINIČKOM RADU – VERA AKSENTIĆ, GORDANA STEFANOVSKI

Poster 39: RIJETKA LOKALIZACIJA EPITELNO-MIOEPITELNOG TUMORA U PLUĆIMA-PRIKAZ SLUČAJA – Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Milana Šarović, Vesna Gajanin, Marinko Vučić

Poster 40: Rak vrata maternice. Epidemiologija, dijagnostika i terapija – Marko Klarić, Danilo Vejnović, Herman Haller

Poster 41: KONGENITALNI MEGAKOLON – PRIKAZ SLUČAJA – Aleksandra Vladičić, Gordana Tešić Banduka

Poster 42: Kratkoelastična bandaža u tretmanu venskog ulkusa – Jelena Nikolić-Pucar, Dragana Bojinović-Rodić, Dobrinka Živanić, Ana Kovačević-Gašić Kajkut, Marica Vujnić, Tatjana Ivanković- Zrnić

Poster 43: Razlike u ishodima liječenja u odnosu na stadijum srčane insuficijencije – Biljana Đukić, Maja Račić, Sanja Kecman-Prodan, Nevena Todorović, Daliborka Radivojević Vučković

Poster 44: POVEZANOST VITAMINA D SA INDEKSOM TJELESNE MASE I DRUGIM FAKTORIMA RIZIKA ZA NASTANAK DIJABETESA TIP 2 – Ljiljana Petrović, Vera Aksentić, Tijana Mandić, Nela Rašeta, Simona Balaban, Stanislava Markez

Poster 45: Razvoj vazdušnog medicinskog transporta u Republici Srpskoj – Slavica Zeljković, Dejan Nikić, Milorad Maran, Nikola Bojić, Stojislav Konjević

Poster 46: Magnezijum kao koanalgetik u terapiji hroničnog bola kod pacijenata sa gonartrozom – Sanja S. Marić, Siniša Kojić, Dražan Erić, Maksim Kovačević, Zoran Šarenac, Vjeran Saratlić

Poster 47: Posttraumtska torakalna splenoza – Lana Todić, Sreten Nedeljković, Radoslav Gajanin

Poster 48: Uticaj atrijalne fibrilacije kod pacijenata sa moždanim udarom na kognitivni, neurološki i funkcionalni status – Sanja Kecman Prodan, Siniša Miljković, Biljana Đukić, Daliborka Radivojević Vučković, Snežana Dragojević

Poster 50: Totalna pankreatektomija – Dragan Tomić, Zoran Aleksić, Dragan Kostić, Milanko Maksić, Igor Stakić, Željo Grahovac

Poster 51: Prikaz pacijenta sa anti Lewis a antitijelom – Mirna Milošević Ašonja, Jelena Stojanović Lukić, Gordana Guzijan

Poster 52: Hipovaloemijski šok – Stoja Erić, Ranka Krtinić, Branko Aškraba, Jelena Božović, Brankica Vukovi, Nataša Lučić, Dalibor Bošković

Poster 53: Laboratorijsko ispitivanje alergija, određivanje specifičnog IgE in vitro metodom – Aleksandra Pejčić, Zorica Pušara, Biljana Pavlovska

Poster 54: Prognostički značaj Gosekijeve klasifikacije u adenokarcinomu želuca – Mirjana Ćuk, Radoslav Gajanin, Veljko Marić, Milan Kulić, Svjetlana Todorović, Milena Vasić

Poster 55: UČESTALOST I ULOGA ABDOMINALNE GOJAZNOSTI KOD OBOLJELIH OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA – Brankica Galić, Ljubomir Šormaz, Jadrana Pešević-Pajčin, Žani Banjanin, Tijana Banduka, Snežana Matić-Milutinović

Poster 56: Rehabilitacija oboljelih od Multiple Skleroze u S.B.Mlječanica – Siniša Marković, Veselinka Đaković, Mile Čeko, Đorđe Dumanović, Aleksandra Trivić, Slobodanka Rajić

Poster 57: Primjena CHA2DS2-VASc score u procjeni rizika za moždani udar i praćenje preporuke za terapiju atrijalne fibrilacije – Sanja Kecman Prodan, Siniša Miljković

Poster 58: Varijabilnost nivoa takrolimusa i značaj optimizacije imunospresivne terapije kod pacijenata sa transplantiranim bubregom – Goran Topić, Branislav Gašić, Irena Balaban, Dragan Vojvodić, Danijel Đekić

Poster 59: KVALITET ŽIVOTA KOD TROMBOLIZIRANIH I NETROMBOLIZIRANIH PACIJENATA OBOLJELIH OD INFARKTA MOZGA – Daliborka Radivojević Vučković, Sanja Kecman Prodan, Zoran Vujković, Biljana Đukić, Milijana Ninković, Snežana Dragojević, Nada Milovanović

Poster 60: KOMPLIKACIJE RADIKALNIH LAPARASKOPSKIH HISTEREKTOMIJA NA KGA BANJALUKA – Miroslav Popović, Staša Lekić, Biljana Popović, Arnela Cerić-Baničević

Poster 61: Epidemiologija i pregled terapijskih modaliteta melanoma kod nas –  Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, Jungić Saša, Radmila Rašeta,  Milka Vještica, Marina Štrbac, Jelana Berendika, Jelana Rožić, Predrag Dašić, Dejan Đokanović

Poster 62: RELEVANTNOST ULTRAZVUKA PLUĆA U DIJAGNOSTICI DISPNOIČNOG PACIJENTA – Slavica Zeljković, Nevena Todorović, Biljana Đukić, Milana Stanić, Jela Aćimović

Poster 63: Komparacija MMSE, NIHSS i Rankin skale između tromboliziranih i ne tromboliziranih pacijenata koji su imali moždani udar – Daliborka Radivojević Vučković, Sanja Kecman Prodan, Zoran Vujković, Biljana Đukić, Milijana Ninković

Poster 64: IZAZOVI U DIJAGNOSTICI FIBROMUSKULARNE DISPLAZIJE – Žana Radić, Dragan Kalinić, Daliborka Marić

Poster 65: REZULTATI PRIMJENE ESWT KOD KALCIFICIRAJUĆE TENDINOPATIJE RAMENA – Simona Balaban, Vera Stajić Aksentić, Nevenka Jovičić, Stanislava Markez, Ljiljana Petrović, Branka Babić

Poster 66: LIJEČENJE HRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE U TRUDNOĆI- PRISTUP I IZAZOV – Sandra Hotić-Lazarević, Prodanović Boris, Amela Cerić, Arnela Cerić, Aleksandar Lazarević, Andrija Banićević

Poster 67: Inflammatory myofibroblastic tumor of jejunum as the cause of intussusception – Svjetlana Todorović, Mirjana Ćuk, Radoslav Gajanin, Milena Vasić, Veljko Marić

 

SUBOTA, 11.11.2017. – SALA DUNAV

SESIJA PATOANATOMIJA U OSNOVI BOLESTI

Radno predsjedništvo: Prof dr Radoslav Gajanin, Doc.dr Ćuk Mirjana, Goran Čampara

09.00 – 09.10: Morfološke i kliničke karakteristike malignih tumora kože – Mirjana Ćuk, Svjetlana Todorovic, Radoslav Gajanin, Milena Vasić, Veljko Marić

09.10 – 09.20: POUZDANOST CITOLOGIJE U DIJAGNOSTICI LEZIJA U ŠTITNOJ ŽLIJEZDI – Goran Čampara, Radoslav Gajanin

09.20 – 09.30 MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ARTERIAE CEREBELLI INFERIOR ANTERIOR – Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća, Đuka Ninković Baroš

09.30 – 09.40: ČVOR NA VRATU – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – T. Kovačević, M. Velimirović

09.40 – 09.50: Višestruke varijacije vertebralne arterije sa retrofaringealnim položajem unutrašnje karotidne arterije – CT angiografski nalaz – Siniša Vujmilović, Saša Vujinović,  Goran Spasojević, Zoran Vujković

09.50 – 10.00: Female breast cancer: a single center clinicopathological retrospective study – Danijela Batinić-Škipina, Radmil Marić, Ljiljana Tadić- Latinović, Nenad Lalović, Dražan Erić, Miodrag Kovačević

10.00 – 10.10: DISKUSIJA

 

SESIJA INTERNISTIČKE BOLESTI I RAZNI KLINIČKI SLUČAJEVI

Radno predsjedništvo: Doc. dr Milorad Grujičić, Prof.dr Maja Račić, Doc.dr Sanja Marić

10.10 – 10.20: Negativna interreakcija antibiotika klaritromicina i imunosupresivnog lijeka takrolimusa kod pacijenta sa transplantiranim bubregom – prikaz slučaja – Milorad Grujičić,  Avram Sanja

10.20 – 10.30: PULMOLOŠKA REHABILITACIJA PACIJENTA SA UDRUŽENOM HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA, HRONIČNOM RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM I RECIDIVANTNOM TUBERKULOZOM PLUĆA – PRIKAZ SLUČAJA – Kutlešić-Stević Snežana, Novaković Ljilja, Ćejić Đorđe, Gajić Aleksandar, Vujević Sanja, Radomir Jerkić

10.30 – 10.40: Značaj dijabetične nefropatije u nastanku terminalne slabosti bubrega u svjetu i kod nas – Marijana Kovačević, Maksim Kovačević, Verica Prodanović, Olivera Čančar, Snežana Mališ, Nikolina Dukić

10.40 – 10.50: Učestalost malignih pleuralnih izliva u Kliniciza plućne bolesti UKC RS Banja Luka u period od 01.01.2014. do 31.12.2016. godine – Marinko Vučić, Maja Latinčić, Milica Srećić, Brane Gotovac

10.50 – 11.00: IZAZOVI U DIJAGNOSTICI FIBROMUSKULARNE DISPLAZIJE – Žana Radić, Dragan Kalinić, Daliborka Marić

11.10 – 11.20: Efikasna prevencija kardiovaskularnih bolesti, poboljšava kvalitet života – Edhem Kobilic, Elnur Smajić

11.20 – 11.30: Primjena novog protokola u liječenju paralize n. Facialis-a – Milkica Glogovac Kosanović,Tatjana Bućma, Rajka Šukalo Todorović, Tatjana Boškić

11.30 – 11.40: Upotreba benzodiazepina kod pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- Žana Maksimović, Mladen Stajić, Stevica Prolić, Marko Lugonja, Bojan Stojković

11.40 – 11.50: Prikaz slučaja pacijenta sa autoimunim encefalitisom – Đuranović Dijana, Miljković Siniša, Blagojević Andrej, Perišić Maja

11.50 – 12.00: DISKUSIJA

 

SUBOTA, 11.11.2017.VIP SALA

Sesija traumatologija, infekcije, protetička rehabilitacija

Radno predsjedništvo: Prof. dr Predrag Grubor, dr Mirko Sovilj

09.00 – 09.15: KOMPARACIJA BIOMEHANIČKE STABILNOSTI OSTEOSINTETSKOG MATERIJALA KOD PRELOMA DUGE KOSTI – Predrag Grubor, Milan Mitković, Milorad Mitković, Miodrag Manić

09.15 – 09.25: PRELOMI RELEVANTNOST ULTRAZVUKA PLUĆA U DIJAGNOSTICI DISPNOIČNOG

PACIJENTA U DOBOJSKOJ BOLNICI – Vidić S, Gavrić N, Velimirović A, Jugović S, Lazić M, Hadžiavdić A, Ćelić S, Jović B

09.25 – 09.35: Tarzalne luksacije – Kovačević Maksim, Marijana Kovačević, Sanja Marić, Dražan Erić, Nenad Lalović, Rade Miletić

09.35 – 09.45: DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI IZOKINETIČKOG DINAMOMETRA – Dragana Dragicevic-Cvjetkovic, Dragana Janković

09.45 – 09.55: STRUKTURA PRIMJENJENOG OPERATIVNOG LIJEČENJA DIJABETSKOG STOPALA – Mirko Sovilj, Boško Kosić, Vladimir Pralica, Stojan Ćato, Slobodanka Šormaz-Trebovac

09.55 – 10.05: PRIMARNA PROTETIČKA REHABILITACIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ“ BANJA LUKA U PERIODU 01.01.2016-31.12.2016. GODINE – Nikola Bajić, Biljana Majstorović, Mladen Pešta

10.05 – 10.20: DISKUSIJA

10.30 – 11.00: KAFE PAUZA

 

SESIJA ORTOPEDIJA

Radno predsjedništvo: Doc. dr Slavko Manojlović, Doc. dr Maksim Kovačević

11.00 – 11.15: Artroplastika kuka i koljena kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom – Slavko Manojlović, Jovičić Željko, Stanislav Palija, Dragana Dragičević-Cvjetković

11.15 – 11.25: NAŠA ISKUSTVA U PRIMJENI TRANEKSAMIČNE KISELINE U ALOPLASTIČNOJ HIRURGIJI KUKA I KOLJENA – Gorana Gvozden Gvozdenac, Anita Ristanović, Slobodanka Bojanić Todorović, Bojan Miholjčić, Mladen Petić, Danilo Paripović

11.25 – 11.35: ALOPLASTIKA KUKA U NAŠOJ USTANOVI 2003-2017. – Cvijić Petar, Jovičić Željko, Palija Stanislav, Miholjčić Bojan, Petić Mladen, Paripović Danilo

11.35 – 11.45: ALOPLASTIKA KOLJENA U NAŠOJ USTANOVI 2004-2017. – Bojan Kuzmanović, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Milan Jovanović, Stefan Petković, Nikola Đekić

11.45 – 11.55: HIRURŠKI TRETMAN HALLUX VALGUS DEFORMITETA STOPALA-NAŠA ISKUSTVA – Bojan Miholjčić, Željko Jovičić, Petar Cvijić, Bojan Kuzmanović, Stefan Petković, Nikola Đekić

11.55 – 12.05: HIRURŠKI TRETMAN RUPTURE AHILOVE TETIVE – Mladen Petić, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Bojan Kuzamnović, Bojan Miholjčić, Stefan Petković

12.05 – 12.15: ARTROSKOPSKA HIRUGIJA U NAŠOJ USTANOVI – Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Milan Jovanović, Dragana Dragičević-Cvjetković, Danilo Paripović

12.15 – 12.30: DISKUSIJA

 

DRUŠTVENI PROGRAM

ČETVRTAK, 9.11.2017.

18.00 – 19.00 Svečano otvaranje Kongresa

19.00 – 20.30 Koktel dobrodošlice

 PETAK, 10.11.2017.

18.30 – 19.30 Skupština Društva doktora medicine Republike Srpske

20.30 – 01.00 Svečana Večera u restoranu Hotela Kardial

SUBOTA, 11.11.2017.

10.00 – 13.00 Dodjela sertifikata

 

KORISNE INFORMACIJE

Registracijski štand  – Radno vrijeme

Četvrtak od 16.00-18.00

Petak od 08.00-17.00

Subota od 08.00-17.00

 

Program 5. Međunarodnog kongresa doktora medicine Republike Srpske (PDF dokument, 1 MB)