Program Kongresa

NAUČNI PROGRAM

ČETVRTAK, 12.11.2015., SALA DUNAV

16.00 – 18.00 : Registracija učesnika
18.00 – 19.00 : Svečano otvaranje Kongresa
19.00 – 20.30 : Koktel dobrodošlice

PETAK, 13.11.2015., SESIJA 1, SALA DUNAV

SESIJA PREVENTIVNE I PORODIČNE MEDICINE

Radno predsjedništvo: Prof.dr Gordana Tešanović, mr. sci. med. Draško Kuprešak, dr Brankica Grujić-Mijatović

09.00 – 09.30 : PLENARNO PREDAVANJE: Koliko rano možemo dijagnostikovati Parkinsonovu bolest?
Akademik Vladimir Kostić
09.30 – 09.40 : Razvoj Doma zdravlja Bijeljina kao nosioca primarne zdravstvene zaštite u svjetlu reforme sistema zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj
Zlatko Maksimović, Srdjan Mijatović Ružica Jelisic, Aleksandra Mijatović
Dom zdravlja Bijeljina, Medicinski fakultet Foča, Medicinski fakultet Banja Luka, Dom zdravlja Bijeljina
09.40 – 09.50 : Epidemije u Istočnom Sarajevu 2009.-2015.godina
Žanka Eranović
JZU bolnica Istočno Sarajevo
09.50 – 10.00 : Epidemija morbila na području Grada Bijeljina u periodu od 12.10.2014. do 27.05.2015. godine
Srđan Mijatović, Zlatko Maksimović, Aleksandra Mijatović, Ružica Jelisić, Slađana Tešić, Dijana Dukić
Dom zdravlja Bijeljina
10.00 – 10.10 : Problemi imunizacije u opštini Žitište – Republika Srbija
Vlatković Zoranka, Repac Vinka, Lodi Gabor
Dom zdravlja Žitište
10.10 – 10.20 : Epidemiološke karakteristike nefatalnih povreda na radu u Gradu Banja Luka
Vesna Paleksić, Vladimir Šormaz, Mira Popović, Milidrag Vukotić
Zavod za medicinu rada i sporta RS
10.20 – 10.30 : DISKUSIJA
10.30 – 10.40 : Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti u praksi doktora porodične medicine u Republici Srpskoj
Marin Kvaternik
Institut za javno zdravstvo Banja Luka, Regionalni centar Doboj
10.40 – 10.50 : Rezultati sistematskih pregleda predškolske djece područja Pala
Gordana Tešić-Banduka, Snežana Stojanović, Ivana Stojanović, Dragana Stojanović
Dom zdravlja Pale
10.50 – 11.00 : Faktori rizika za stvaranje pušačkih navika kod mladih 13-15 godina starosti
Stela Stojisavljević
JZU Institut za javno zdravstvo, Republika Srpska
11.00 – 11.10 : Komponente metaboličkog sindroma kod pacijenata oboljelih od arterijske hipertenzije
Sanja Kecman Prodan, Slavica Popović, Brankica Rosić
Dom zdravlja Prijedor
11.10 – 10.20 : Gojaznost i poremećaj lipodnog statusa
Dragana Puhalo Sladoje, Olivera Čančar, Dragana Pavlović, Vladimir Čančar, Bojana Kisić
Univerzitetska bolnica Foča, Medicinski fakultet univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija
11.20 – 11.30 : DISKUSIJA
11.30 – 12.00 : KAFE PAUZA

SESIJA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Prof. dr Milena Papić-Obradović, Prof. dr Rade Vilendečić, dr Dejan Gvozden

12.00 – 12.30 : Nanotehnološke osnove optomagnetne spektroskopije i njena primena u ginekologiji: Karakteristike tkiva grlića materice i endometrijuma
Milena Papić-Obradović
Ginekološko akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd, Srbija
12.30 – 12.50 : Perinatalni mortalitet u Republici Srpskoj u 2012. – 2013. godini
Rade Vilendečić, Živorad Gajanin, Zoran Vilendečić, Jelena Vukić
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetsko klinički centar Banja Luka
12.50 – 13.00 : Porođaj na terenu: Između prošlosti i budućnosti
Slađana Anđelić, Nada Emiš Vandlik, Snežana Bogunović, Valentina Andrejić, Valerija Savkov
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd, Srbija, Dom zdravlja Voždovac, Beograd, Srbija
13.00 –13.10 : Neki aspekti reproduktivnog zdravlja adolescenata u Republici Srpskoj
Daniela Telebak, Nenad V. Babić, Dobriša Radić, Tanja Milić Radić, Dario Đukić
Fond zdravstvenog osiguranja RS, Univerzitetsko klinički centar Banja Luka
13.10 – 13.20 : Uticaj korekcije normalno visokog TSH (2,5-6,0 mIU/l) kod žena sa sterilitetom na ishod trudnoće
Dušan Biuković, Gostimir Mikač, Snežana Popović Pejičić
Centar za štitnu žlijezdu, Banja Luka; Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; Univerzitetsko Klinički Centar RS, Banja Luka
13.20 – 13.30 : DISKUSIJA
13.30 – 14.00 : SATELITSKI SIMPOZIJUM – HEMOFARM AD
Savremeni principi liječenja bola
doc. dr Sanja Marić
14.00 – 15.00 : RUČAK

Radno predsjedništvo: Prof. dr Milena Papić-Obradović, Prof. dr Rade Vilendečić, dr Dejan Gvozden

15.00 – 15.10 : Biohemijski markeri plazma protein A vezan za trudnoću (Pregnancy-associated protein A, PAPP-A) i slobodnI beta-humani horionski gonadotropin (free ß-hCG) u prvom tromjesečju trudnoće i preeklampsija
Đorđević Aleksandra, Draganović Dragica
Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka, Republika Srpska
15.10 – 15.20 : Klinički značaj histeroskopije u dijagnostici endometrijalne patologije kod krvarenja u postmenopauzi
Vladimir Čančar, Olivera Čančar, Radoslavka Lečić, Miloš Đerić, Dragana Sladoje Puhalo
Univerzitetska bolnica Foča
15.20 – 15.30 : DISKUSIJA

SESIJA NEFROLOGIJA I UROLOGIJA

Radno predsjedništvo: Prof. dr Duško Vasić, Doc. dr Vlastimir Vlatković, dr Sonja Ilić
15.30 – 15.40 : Korelacija volumnog statusa i rezidualne bubrežne funkcije kod predijaliznih pacijenata
Branislav Gašić, Dubravka Zrnić-Mićić, Goran Topić, Siniša Miljković
Klinika za unutrašnje bolesti UKC RS Banja Luka
15.40 – 15.50 : Biopsija bubrega u dijagnostici hematoloških bolesnika
Milorad Grujičić, Salapura Aleksandra, Mirjanić Jadranka, Sandra Hotić-Lazarević, Ljerka Kezić, Danijela Mandić
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banjaluka
15.50 – 16.00 : Eksperimentalni model nefrotoksičnosti izazvane aminoglikozidom
Nenad Stojiljković, Milan Stoiljković,  Sonja Ilić,  Jovan Todorović
Institut za Fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
16.00 – 16.10 : Eksperimentalni model akutne bubrežne insuficijencije izazvane cisplatinom
Sonja Ilić, Nenad Stojiljković, Milica Veljković, Slavimir Veljković
Institut za Fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
16.10 – 16.20 : Razumijevanje, dijagnostika i terapija hiperaktivne mokraćne bešike
Duško Vasić
ZU Specijalistička urološka ambulanta Vasić, Doboj
16.20 – 16.30 : Značaj praćenja vrijednosti kalijuma i natrijuma tokom terapije ascitesa
Zoran Mavija, Milka Mavija
Univerzitetska bolnica Klinički cantar Banja Luka
16.30 – 16.40 : Peritonitis povezan sa liječenjem metodom peritoneumske dijalize: Iskustvo Odjeljenja neforlogije UKC RS u periodu 2009. – 2015. godine
Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić
Odjeljenje nefrologije sa plazmaferezom i peritoneumskom dijalizom, Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske, Banja Luka
16.40 – 16.50 : Procjena kvaliteta života pacijenata sa benignom hiperplazijom prostate
Bojana Đajić, Kosana Stanetić
16.50 – 17.10 : DISKUSIJA

PETAK, 13.11.2015., VIP SALA

SESIJA HIRURGIJA 1

Radno predsjedništvo: Doc. dr Dražen Erić, Doc. dr Predrag Lazić, doc. dr Milivoj Dostić

09.30 – 09.50 : Centar za dojku – prva iskustva
Aleksandar Guzijan, Zdenka Gojković, Brano Topić, Božana Babić, Nikola Baroš, Goran Kajkut
Centar za dojku UKC RS, Banja Luka
09.50 – 10.00 : Poređenje ranih postoperativnih komplikacija kod primarnih u odnosu na sekundarne rekonstrukcije dojke
Nikola Baroš, Branko Despot, Srdan Veselinović, Zvjezdana Zečević, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan, Klinika za plasticno rekonstruktivnu hirurgiju, Univerziteski Klinički Centar Republike Srpske
JZU Bolnica Gradiška; UKC Banjaluka; JZU Bolnica Trebinje
10.00 – 10.10 : Moderan pristup dijagnostici bolesti dojke i njegov značaj
Desančić Dejana, Manojlović Mirko
Opšta bolnica Gradiška
10.10 – 10.20 : Određivanje i korelacija Robinson’s citološkog gradusa i Bloom Richardson histološkog gradusa u otiscima sa core needle biopsija dojke
Babić Božana, Gajanin Radoslav, Guzijan Aleksandar, Jovanić Bojan, Eri Živka, Gordana Katalina
Zavod za patologiju, Univerzitetsko Klinički centar RS, Banja Luka
10.20 – 10.30 : DISKUSIJA
10.30 – 10.50 : Primjena, tačnost i kvalitet stereolitorgrafskih modela pripremljenih na osnovu CTa i CBCTa
Dejan Đurđević, Stanojević Mićo,  Karalić Marinko, Mizdarić Mario, Bulajić Marko, Risović Tanja
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, UKC Republike Srpske, Banja Luka; Mašinski fakultet, Univerzite u Banja Luci
10.50 – 11.00 : Citološke karakteristike i pouzdanost aspiracije tankom iglom u dijagnostici pleomorfnog adenoma pljuvačnnih žlijezda
Gajanin Radoslav, Gajanin Vesna, Ninković Baroš Đuka, Babić Božana, Karalić Marinko
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
11.00 – 11.10 : Značaj protektivne ileostome u prevenciji komplikacija kod niskih kolorektalnih anastomoza
Đeri Jugoslav, Simatović Milan, Škrbić Velimir, Janjić Goran, Vujinović Saša
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske, Banja Luka
11.10 – 11.20 : Hirurško liječenje metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri
Škrbić Velimir,  Simatović Milan, Marić Zdravko, Aničić Zoran, Đeri Jugoslav, Janjić Goran
Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, Banja Luka
11.20 – 11.30 : DISKUSIJA
11.30 – 12.00 : KAFE PAUZA

SESIJA HIRURGIJA 2

Radno predsjedništvo: Prof. dr Siniša Maksimović, Prof. dr Veljko Marić, dr Nikola Baroš

12.00 – 12.10 : Rezultati liječenja preponskih kila u ambulantnim uslovima u Univerzitetskoj bolnici Foča
Miletić Rade, Marić R, Marić V, Lalović N, Potpara D, Simetić V
Centar za hirurgiju, Univerzitetska bolnica Foča; Centar za anesteziju i reanimaciju, Univerzitetska bolnica Foča
12.10 – 12.20 : Rana laparoskopska holecistektomija u liječenju akutnog holecistitisa: Iskustva Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS
Goran Janjić, Milan Simatović, Velimir Škrbić, Jugoslav Đeri, Saša Vujnović
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS
12.20 – 12.40 : Replantacija šake – rani rezultati
Dražan Erić, Maksim Kovačević,  Milivoje Dostić, Ivana Popadić, Nikola Baroš, Jelena Andan
Odjeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Univerzitetska bolnica Foča; Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka
12.40 – 12.50 : Biohemijski markeri i rana nekroza kod teškog akutnog pankreatitisa
Anita Đurđević Švraka, Dragan Švraka, Darko Golić, Rakanović Dragan, Petra Paovica, Milan Švraka
12.50 – 13.00 : Određivanje amplifikacije HER2 gena u adenokarcinomu želuca: CISH ili FISH metoda?
Mirjana Ćuk, Radoslav Gajanin, Milan Kulić, Maja Račić, Helena Marić, Radmil Marić
Univerzitetska bolnica Foča, Medicinski fakultet u Foči, Bosna i Hercegovina; Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske Banja Luka, Medicinski fakultet u Banjoj Luci, Univerzitet u Banjoj Luci Medicinski fakultet Banja Luka
13.00 – 13.10: Značaj perforator režnjeva u rekonstrukciji mekotkivnih defekata
Dražan Erić, Siniša Kojić, Nikola Baroš, Zlatko Maksimović, Radmil Marić, Sanja Marić
Univerzitetska bolnica Foča; Bolnica ST Medica, Beograd, Srbija; UBKC Republike Srpske Banja Luka; Dom zdravlja Bijeljina
13.10 – 13.20 : Modaliteti i značaj primarnog hiruškog liječenja opekotina
Goran Vukadinović, Srđan Veselinović, Miljan Petković, Maja Slijepčević, Zlata Popović
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine
13.20 – 13.30 : DISKUSIJA
13.30 – 14.00 : SATELITSKI SIMPOZIJUM – HEMOFARM AD – SALA DUNAV
Savremeni principi liječenja bola
doc. dr Sanja Marić
14.00 – 15.00 : RUČAK

SESIJA PEDIJATRIJA

Radno predsjedništvo: Prof. dr Jelica Predojević, Doc. dr Snežana Petrović Tepić, Dr Vinka Repac

15.00 – 15.20 : Učestalost i značaj otkrivanja inverzija hromozoma u prenatalnoj dijagnostici – rezultati u UBKC BL
Mirjana Berić, Tijana Jaroš, Svjetlana Uletilović, Branislava Ivanković, Svjetlana Stojanović, Radmila Malešević
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Odjeljenje za medicinsku genetiku
15.20 – 15.30 : Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
Ljiljana Božić, Sanja Jovičić, Boris Prodanović
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Banja Luka; Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet Banja Luka; Zavod za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
15.30 – 15.40 : Uticaj ishrane na učestalost sideropenijske anemije u periodu odojčeta
Stojanka Škorić
Dom zdravlja Bijeljina
15.40 – 15.50 : Nedostatak jedinstvenog sistema mjerenja je uzrok prezentacije neujednačenih rezultata oporavka funkcije ramena nakon opstetričke povrede pleksusa brahijalisa
Dobrinka Dragić, Đurđica Stevanović-Papić, Vladimira Šolaja-Koščica, Gabriela Mirković, Samra Pjanić
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka
15.50 – 16.00 :  Klinička i neuroimidžing korelacija (CT; MRI) u praćenju neuromotoričkog razvoja djece
Branislava Marjanović, Bera Jelena, Boris Prodanović, Zorislava Bajić
ZZMR „Dr M.Zotović“ Banja Luka, RS; Medicinski fakultet u Banjoj Luci
16.00 – 16.10 :  Učestalost nevoljnih pokreta kod dece školskog uzrasta
Repac Vinka, Vlatković Zoranka, Lodi Gabor
Dom zdravlja Žitište
16.10 – 16.20 : Uticaj Helicobacter pylori infekcije na težinu kliničke slike kod oboljelih od hronične urtikarije
Đuka Ninković Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske Banja Luka; Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
16.20 – 16.40 : DISKUSIJA

SUBOTA, 14.11.2015., SALA DUNAV

SESIJA KARDIOLOGIJA

Radno predsjedništvo: Prof. dr Duško Vulić, dr Milenko Krneta, mr sci. Boris Goronja

09.00 – 09.30 : PLENARNO PREDAVANJE – KARDIOLOGIJA: „WHEN TO GO FOR HEART TRANSPLANTATION? WHEN VAD VENTRICULAR ASSIST DEVICE?”
Andreas Zuckermann
09.30 – 09.50 : Prevencija i kontrola hroničnih nezaraznih bolesti
Prof. dr Duško Vulić
09.50 – 10.20 : PLENARNO PREDAVANJE – NEUROKARDIOLOGIJA: Prof. dr Milovanović Branislav tema iz oblasti Neurokardiologija
10.20 – 10.30 : DISKUSIJA
10.30 – 11.30 : SATELITSKI SIMPOZIJUM SANOFI AVENTIS
Individualni pristup liječenja šećerne bolesti T2
Bazalno Oralna Terapija: BOT vs predmiješani inzulin, Blaženko Vuković
Optimizacija glikemijske kontrole: Titracioni algoritmi, Milena Brkić
BOT/Bazal+: Slučajevi iz prakse
Moderator: Milena Brkić
11.30 – 12.00 : KAFE PAUZA

SESIJA NEUROLOGIJA

RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Prof. dr Siniša Miljković, Prof. dr Duško Račić, Prof. dr Vlado Đajić

12.00 – 12.10 :  Učestalost stenoza karotidnih arterija kod osoba sa holesterolom
Đajić V, Vujković Z, Miljković S, Račić D
Klinika za neurologiju Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske, Banja Luka
12.10 – 12.20 : Značaj upotrebe CHA2DS2-VASc skale za procjenu rizika od ishemijskog moždanog udara i analiza njegove primjene kod naših pacijenata
Tijana Banduka, Žana Pećanac, Brankica Galić, Ljubomir Šormaz
Dom zdravlja Prijedor; Dom zdravlja Laktaši
12.20 – 12.30 : Intracerebralno krvarenje uzrokovano intravenskom trombolitičkom terapijom akutnog ishemijskog moždanog udara
Siniša Miljković, Srđan Mavija, Majda Nazalević, Zoran Vujković, Vlado Đajić, Duško Račić
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
12.30 – 12.40 : Prikaz dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti Zebris-a u tretmanu poremećaja balansa nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja
Prtina Draško, Blagojević Andrej, Boškić Tatjana, Buzadžija Vojo, Olivera Pilipović Spasojević
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
12.40 – 12.50 : Kardiospecifični enzimi i moždani udar
Siniša Miljković, Majda Nazalević, Srđan Mavija, Vlado Đajić, Zoran Vujković, Duško Račić
Klinika za neurologiju, UKC Republike Srpske
12.50 – 13.00 : DISKUSIJA

SESIJA ENDOKRINOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA

Radno predsjedništvo: Prof. dr Gostimir Mikač, Doc. dr Kosana Stanetić

13.00 – 13.20 : Perfuziona scintigrafija miokarda – funkcionalni značaj koronarografski otkrivenih stenoza
Jovana Radanović, Zvezdana Rajkovača, Sonja Bobić, Siniša Stanković, Dragi Stanimirović, Ivana Pavković
Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Univerzitetski klinički centar RS
13.20 – 13.30 : Udruženost Hašimoto tireoiditisa i papilarnog karcinoma štitne žlijezde
Gostimir Mikač, Dušan Biuković, Aleksandar Diklić
Medicinski fakultet Banja Luka; Centar za štitnu žlijezdu Banja Luka; Centar za endokrinu hirurgiju,Klinički centar Srbija, Beograd
13.30 – 13.40 : Značaj određivanja kalcitonina kod medularnog karcinoma
Ivana Pavković, Zvezdana Rajkovača, Jovana Radanović, Sonja Bobić, Davor Golić
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde
13.40  – 13.50 : Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika na hemodijalizi
Radovic B, Gluhovic M, Mrgud J, Radovic V.
Odjeljenje nefrologije sa peritoneumskom dijalizom, JZU bolnica Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo
13.50 – 14.00 : DISKUSIJA
14.00 – 15.00 : RUČAK

PLENARNA PREDAVANJA

15.00 – 15.25 : PLENARNO PREDAVANJE: Prva pomoć kod epilepsija
Prof. dr Dragoslav Sokić
15.25 – 15.50 : PLENARNO PREDAVANJE: PET/CT osnove, uvod i indikacije
Sonja Bobić, Vanja Bobić, Zvezdana Rajkovača, Jovana Radanović, Dragi Stanimirović, Ivana Pavković
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske
15.50 – 16.20 : Satelitski simpozijum ROCHE D.O.O. – ROCHE Ltd.
Personalizirana medicina
prof dr sci Zdenka Gojkovic, Mr sci dr Sasa Jungic
16.20 – 16.30 : DISKUSIJA

SESIJA PULMOLOGIJA I TORAKALNA HIRURGIJA

Radno predsjedništvo: Prof. dr Krsto Jandrić, prof. dr Zdenka Gojković, prim. dr Ljubivoje Šupić

16.30 – 16.50 : Bronhopulmonalni karcinomi u dvadesetogodišnjem posmatranju (1995 – 2014) na Klinici za plućne bolesti UBKC Banja Luka, Republika Srpska, BIH
Jandrić K., Jandrić Lj., Bojanić J., Glišić S.
UBKC Banja Luka;  Institut za javno zdravstvo Republike Srpske; Dom zdravlja Teslić
16.50 – 17.00 : Karakteristike pacijenata oboljelih od tuberkuloze u Prijedoru
Brankica Rosić,  Sanja Kecman Prodan, Slavica Popović
Dom zdravlja Prijedor
17.00 – 17.10 : Primjena telemedicine u radiologiji
Lodi Gabor, Repac Vinka, Vlatković Zoranka, Ljubica Belović
Dom zdravlja Žitište
17.10 – 17.20 : Korelacija između pušenja cigareta, demografskih i psiholoških karakteristika srednjoškoaca u Banjoj Luci
Mira Spremo, Nada Vaselić, Snježana Miščević
Klinika za psihijatriju UKC RS, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci; Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci; IN Fondacija, fondacija za promociju inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini
17.20 – 17.30 : Opiofobija: Šta nas to plaši?
Sanja S. Marić, Dražan Erić, Maksim Kovačević, Milivoje Dostić, Srđan Radanović,  Ilija Vukčević
Univerzitetska bolnica Foča, Medicinski fakultet Foča
17.30 – 17.40 : DISKUSIJA

SUBOTA, 14.11.2015., VIP SALA

SESIJA ENDOKRINOLOGIJA

Radno predsjedništvo: Dr Saša Jovičić, Mr sc. Blaženko Vuković, dr sc. Dragana Grujić Vujmilović

09.00 – 09.10 : Uticaj gojaznosti na stepen glikoregulacije kod pacijenata oboljelih od dijabetesa tip 2
Olja Šiljegović, Kosana Stanetić
JZU Dom zdravlja Doboj; JZU Dom zdravlja Banja Luka, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
09.10 – 09.20 : Uticaj prirodnih katastrofa na disregulaciju dijabetesa
Željka Popović
Dom zdravlja Doboj
09.20 – 09.30 : Efikasnost upotrebe statina kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti, primarne hiperlipidemije i bolesti krvnih sudova srca i mozga
Dušan Vojvodić, Vesna Kovačević, Milan Švraka
JZU Dom zdravlja Gradiška
09.30 – 09.40 : Analiza pacijenata oboljelih od diabetes  mellitusa tip 2  koji koriste oralne antidijabetike
Sanja Kecman Prodan, Brankica Rosić, Slavica Popović
Dom zdravlja Prijedor
09.40 – 09.50 : Domen okoline kvaliteta života pacijenata sa dijabetes melitusom
Dragana Grujić-Vujmilović, Živana Gavrić,  Snježana Popović-Pejičić,  Siniša Vujmilović,  Miodrag Marjanović
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Medicinski fakultet Banja Luka
09.50 – 10.00 : Povezanost bartel indeksa i mineralne gustine kosti kod bolesnika nakon cerebrovaskularnog inzulta
Vera Stajić Aksentić, Danijela Kuzmanović
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
10.00 – 10.10 : Korelacija između Motoričkog indeksa i SULCS testa u procjeni funkcionalnog oporavka paretične ruke nakon moždanog udara
Talić Teodora, Blagojević Andrej, Jagodić Snježana
Zavod za fizikalnu medicine i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“
10.10 – 10.20 : Hipoglikemije u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bijeljina
Milan Arsenović, Ljubiša Petrović, Vladimirka Ilić, Dubravka Savić, Zlatko Maksimović
Doma zadravlja Bijeljina
10.20 – 10.30 : DISKUSIJA
10.30 – 11.30 : SATELITSKI SIMPOZIJUM SANOFI AVENTIS – SALA DUNAV
Individualni pristup liječenja šećerne bolesti T2
Bazalno Oralna Terapija: BOT vs predmiješani inzulin, Blaženko Vuković
Optimizacija glikemijske kontrole: Titracioni algoritmi, Milena Brkić
BOT/Bazal+: Slučajevi iz prakse
Moderator: Milena Brkić
11.30 – 12.00 : KAFE PAUZA

SESIJA ORTOPEDIJA I FIZIKALNA MEDICINA

Radno predsjedništvo: prof. dr Predrag Grubor, prim. dr Slavko Manojlović
12.00 – 12.10 : Uticaj gojaznosti u progresiji artroze kuka i koljena
Predrag Grubor, Milan Grubor
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske Banja Luka; ZU „Dr Grubor“
12.10 – 12.20 : Kako izabrati implantat u primarnoj artroplastici kuka
Slavko Manojlović, Siniša Bijeljac, Goran Talić, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Petar Cvijić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
12.20 – 12.30 : Aloplastika kuka u našoj ustanovi 2003. – 2014.
Petar Cvijić, Slavko Manojlović, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Goran Talić, Tatjana Nožica Radulović
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
12.30 – 12.40 : Traneksamična kiselina u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena
Bojan Kuzmanović, Anita Ristanović, Slobodanka Todorović, Slavko Manojlović, Goran Talić, Bojan Miholjčić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
12.40 – 12.50 : Uzroci loše primarne aloartropalstike kuka
Stanislav Palija, Slavko Manojlović, Goran Talić, Željko Jovičić, Bojan Kuzmanović, Milan Jovanović
Zavod zaortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
12.50 – 13.00 : DISKUSIJA

Radno predsjedništvo: dr sc. Tatjana Nožica Radulović, dr Bojan Kuzmanović

13.00 – 13.10 : Aloplastika koljena u našoj ustanovi 2004. – 2014.
Bojan Kuzmanović, Slavko Manojlović, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Bojan Miholjčić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
13.10 – 13.20 : Anatomska ACL rekonstrukcija
Milan Jovanović, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Petar Cvijić, Dragana Dragičević Cvjetković
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
13.20 -13.30 : Prevalenca gojaznosti i starosti pacijenata sa implantiranom totalnom endoprotezom koljena
Tatjana Nožica Radulović, Zoran Radulović
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka; Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Banja Luka
13.40 – 13.50 : Hirurški tretman hallux valgus deformiteta stopala – naša iskustva
Bojan Miholjčić, Stanislav Palija, Goran Talić, Milan Jovanović, Nemanja Stojnić, Dušan Budimić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
13.50 – 14.00 : DISKUSIJA
14.00 – 15.00 : RUČAK

Radno predsjedništvo: dr Stanislav Palija, dr Nikola Bajić, prof. dr Tatjana Bućma

15.00 – 15.10 : Efikasnost stacionarne rehabilitacije nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta koljena
Milkica Glogovac-Kosanović,  Nataša Blagojević, Dragana Janković, Tatjana Nožica Radulović, Sandra Trivunović, Dragana Dragičević-Cvjetković
15.10 -15.20 : Povezanost artroze i depresije
Stjepanović Milojka, Onrust Slađana, Lazić Milana
Dom zdravlja Doboj
15.20 – 15.30 : Značaj dijagnostike promjena na perifernim krvnim sudovima u prevenciji amputacija
Bajić Nikola, Majstorović Biljana, Pešta Mladen
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka
15.30 – 15.40 : Amputacija dijabetesnog stopala-naša iskustva
Aleksandra Hadžiavdić, Nikola Gavrić
JZU Bolnica“Sveti apostol Luka“ Doboj
15.40 – 15.50 : Upotreba „FRAX“ kliničkog instrumenta u procjeni osteoporotičnog preloma
Suzana Savić, Kristina Rakić-Gatarić,  Kosana Stanetić
JZU Dom zdravlja Banja Luka, Medicinski fakultet Banja Luka; JZU Dom zdravlja Laktaši; JZU Dom zdravlja Banja Luka, Medicinski fakultet Banja Luka
15.50 – 16.00 : Značaj udruženih oboljenja kod pacijenata sa prelomom kuka
Maksim Kovačević, Marijana Kovačević, Sanja Marić, Nikola Gavrić, Dražan Erić, Nenad Lalović
Univerzitetska bolnica Foča; Medicinski fakultet Foča; Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
16.00 – 16.10 : Funkcionalna procjena rehabilitacije pacijenata nakon konzervativnog i operativnog liječenja lumbalne diskus hernije
Nataša Blagojević, Dragana Janković, Jelena Stanković, Biljana Milić-Krčum, Boris Prodanović, Dragana Dragičević-Cvjetković
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
16.10 – 16.20 : Rehabilitacija nakon operacije hernije diska slabinskog segmenta: Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija?
Bućma Tatjana, Bajić Zorislava, Nalesnik Milada, Gajić Dijana, Petrović Ljiljana, Balaban Simona
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka; Medicinski fakultet Banjaluka
16.20 – 16.30 : DISKUSIJA

Radno predsjedništvo: prof. dr Gordana Stefanovski, prim. dr Slobodanka Šormaz-Trebovac

16.30 – 16.40 : Balneoterapija u Republici Srpskoj: Mjesto i značaj u rehabilitaciji
Gordana Stefanovski, Mihajlo Stefanovski, Tamara Popović
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M. Zotović“, Banja Luka; Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“, Kozarska Dubica; Visoka medicinska škola, Prijedor
16.40 – 16.50 : Učinak termomineralne vode Banje Slatina na mišićnu snagu ekstenzora koljena kod pacijenata oboljelih od gonartroze
Dragica Savičić, Brankica Đurašinović, Svjetlana Popeskov, Bojan Trninić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
16.50 -17.00 : Profil farmakološke analgetske terapije kod pacijenata sa hroničnim muskulo-skeletnim bolom
Boris Prodanović, Snježana Novaković Bursać, Nataša Blagojević, Gordana Ljubojević
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka
17.00 – 17.10 : Prisustvo komorbiditeta od značaja za propisivanje analgetika u tretmanu hroničnog muskuloskeletnog bola
Snježana Novaković Bursać, Nataša Blagojević, Boris Prodanović, Gordana Ljubojević
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka
17.10 – 17.20 : Povezanost efekata fizikorehabilitacionog tretamana i ispoljavanja psihopatoloških reakcija kod pacijenata sa hroničnim lumbalnim bolom sa osvrtom na pol
Sandra Trivunović, Jelena Stanković, Tamara Ivanović
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Dr Miroslav Zotović “, Banja Luka
17.20 – 17.30 : Diskusija

******

POSTER SESIJA 1

PETAK, 13.11.2015., SALA BOSNA

Poster 1: Modifikovani koma položaj – Hailnes recovery position
Slađana Anđelić, Siniša Saravolac
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad, Srbija
Poster 2: Liječenje postherpetične neuralgije, prikaz slučaja
Željka Popović
Dom zdravlja Doboj
Poster 3: Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa
Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović
Medicinski fakultet, Medicinski fakultet – Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za javno zdravstvo, Banja Luka
Poster 4: Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi – razlike i sličnosti
Marija Krivokuća, Nina Umićević, Mirjana Đermanović
Medicinski fakultet – Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za javno zdravstvo, Banja Luka
Poster 5: Stavovi zdravstvenih radnika porodične medicine Republike Srpske o prevenciji nezaraznih bolesti
Marin Kvaternik, Slađana Petković Šiljak, Milena Todorović
Institut za javno zdravstvo Banja Luka
Poster 6: Fuchs-ova distrofija rožnjače sa glaukomom otvorenog ugla i alternirajućom egzotropijom – prikaz slučaja
Lj. Perić Lazić
JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, Doboj,  R.Srpska
Poster 7: Zdravstvena pismenost stanovništva posmatrana iz ugla zdravstvenih radnika
Nevena Todorović, Nataša Pilipović Broćeta, Svijetlana Eremija
JZU Dom zdravlja Banja Luka, JZU Dom zdravlja Zvornik
Poster 8: Tradicionalna medicina kao izbor pacijenata u timu porodične medicine
Snežana Stojanović, Gordana Tešić-Banduka, Ivana Stojanović, Dragana Stojanović
Dom zdravlja Bratunac, Dom zdravlja Pale, Medicinski fakultet Novi Sad
Poster 9: Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada
Milorad Vujnić, Vesna Paleksić,Nela Rašeta, Tanja Milivojac, Alma Prtina, Ognjen Perazić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka
Poster 10: Dijagnostika endometrijalnog karcinoma pomoću optomagnetne imidžing spektroskopije
Milena Papić-Obradović, Milan Đukić, Branislava Jeftić,  Aleksandra Dragičević,  Lidija Matija, Đuro Koruga
Ginekološko akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd, Srbija
Poster 11: Hiponatriemija kao pokazatelj ishoda peritonitisa kod pacijenata liječenih metodom peritoneumske dijalize
Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić
Odjeljenje nefrologije sa plazmaferezom i peritoneumskom dijalizom, Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske, Banja Luka
Poster 12: Pravovremena priprema bolesnika za liječenje hemodijalizama zahtjeva timski rad i saradnju ljekara
Marijana Kovačević, Ljubica Đukanović, Maksim Kovačević, Snežana Mališ, Nikolina Dukić, Nenad Petković
Univerzitetska bolnica Foča; Medicinski fakultet Beograd; „Fresenius Medical Care Centar za dijalizu“ Šamac
Poster 13: Uloga diuretika na hroničnoj hemodijalizi
Tovilović V, Žole G, Petković N, Bogićević K, Vuković Lj, Mitrović D
Centri za dijalizu Fresenius Medical Care
Poster 14: Usporedba dva analitička metoda za merenje glukoze u serumu
Marina Cukovic, Milica Panić, Sanja Slavujević
JZU Bolnica Doboj
Poster 15: Analitička evaluacija i procena usklađenosti dva analitička sistema za određivanje nivoa eritrocita, eritrocitnih parametara i hemoglobina u venskoj krvi
Marina Cukovic, Milica Panic
Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku JZU Bolnica Doboj
Poster 16: Praćenje rezidualne bubrežne funkcije na hroničnoj hemodijalizi – prikazi slučajeva
Tovilović V, Žole G, Kandić S, Imamović G
Fresenius Medical Care, Centar za dijalizu Doboj, Bosna i Hercegovina, Country Medical Director FME Bosnia and Herzegovina; EMEA Clinical Governance Organization, Bad Homburg, Germany
Poster 17: Salmonella Enteritidis infekcija urinarnog trakta
Jelena Nastasić Femić, Radmila Mladjenović, Aleksandra Radojčić
JZU “Sveti Vračevi“ Bijeljina
Poster 18: U čijim rukama je prevencija kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika sa hroničnom bolešću bubrega?
Nenad Petković, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Pero Novaković,Ljubica Đukanović
Fresenius Medical Care Centar za dijalizu Šamac; Medicinski fakultet Foča; Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča; Medicinski fakultet Beograd
Poster 19: Hirurški tretman asimptomatske polipoze žučne kese
Olivera Krsmanović, Tatjana Tamaš
Medicinska škola Bijeljina; Medicinski fakultet Novi Sad
Poster 20: Operativno liječenje pilonidalnog sinusa – naša iskustva
Miletić Rade, Marić R, Marić V, Lalović N, Potpara D, Simetić V
Centar za hirurgiju, Univerzitetska bolnica Foča
Poster 21: Krv kao nezamjenjiv lijek, do kada i koliko – prikaz slučajeva
Marija Cvjetković, Ana Macura
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske – služba Gradiška; Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske – služba Prijedor
Poster 22: Karcinomi želuca i debelog creva i krvne grupe
Ana Macura, Marija Cvjetković
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Služba Prijedor; Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske – služba Gradiška
Poster 23: Oralna antikoagulantna terapija – koliko dugo?
Snežana Gegić
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Bijeljina
Poster 24: Značaj identifikacije antieritrocitnih antitijela – prikaz slučajeva
Dragana Jurošević, Snežana Gegić
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Bijeljina
Poster 25: Pseudoaneurizma torakalne aorte – prikaz slučaja
Milan Milićević, Rajkica Bambulović Petrović
JZU OB „Sveti apostol Luka“ Doboj
Poster 26: Rijetki tumori grkljana
Zorica Novaković, Radoslav Gajanin, Svetlana Pavlović, Marinko Karalić, Tatjana Risović, Jadranka Mirjanić
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci
Poster 27: Retroperitonealna fibroza – Ormondova bolest
Jovana Milekić, Rajkica Bambulović Petrović
Odjeljenje za unutrašnje bolesti JZU Bolnica „Sv. apostol Luka“ Doboj
Poster 28: Postoperativni kognitivni deficit
Sanja S Marić, Maksim Kovačević, Dražan Erić, Rade Miletić, Nenad Lalović, Milivoje Dostić
Univerzitetska bolnica Foča
Poster 29: Racionalna primjena zamrznute svježe plazme u OB Bijeljina, uloga kliničkog transfuziologa
Daliborka Trišić, Snežana Gegić
Zavod za transfuzijsku medicinu RS, Bijeljina
Poster 30: Nedijagnostikovan Feohromocitom – anesteziološka „noćna mora“
Dragan Švraka, Anita Đurđević Švraka, Darko Golić, Dragan Rakanović, Ljubiša Tomić
UBKC RS Banjaluka; JZU Bolnica Gradiška
Poster 31: Mioepitelni karcinom mekih tkiva kao imitator ingvinalne hernije – prikaz slučaja
Mirjana Ćuk, Nikolina Dukić, Radmil Marić,  Biljana Cvijetinović, Ognjen Čančar, Ognjenka Čančar
Univerzitetska bolnica Foča, Medicinski fakultet u Foči
Poster 32: Traumatska ruptura dijafragme
Željko Pejović, Vojkan Stanić, Miroslav Dmitruk, Snežana Kovačević, Jovica Vidović
JZU Bolnica “Sveti Vračevi” Bijeljina; Klinika za grudnu hirurgiju VMA, Beograd
Poster 33: Ogilvie sindrom
Slobodan Lovrić, Neda Božić, Olja Dabić Divljan, G. Arnautović
JZU Bolnica “Sveti Vračevi” Bijeljina
Poster 34: Osteoclast like giant cell tumor pankreasa
Kovačević V, Kostić M, Kostić D, Stakić I, Kovačević B, Jovandić Lj
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Poster 35: Bolesti štitne žlijezde dijagnostifikovane u 2014. godini u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske
Gordana Katalina, Svetlana Tomašević Pavlović, Božana Babić, Radoslav Gajanin, Slavko Grbić
Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Poster 36: Tonzilarni problem
Đorđe Pejić, Milan Pejić
JZU Bolnica Istočno Sarajevo, Odjeljenje za ORL i CFH
Poster 37: Pleomorfni adenom žlijezda slinovnica – prikaz slučaja
Đorđe Pejić, Milan Pejić
JZU bolnica Istočno Sarajevo, Odjeljenje za ORL i CFH
Poster 38: Davalaštvo krvi u STM Bijeljina u periodu od 2011 – 2014. godine.
Dragana Vojnović, Snežana Gegić
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Bijeljina

POSTER SESIJA 2

SUBOTA, 14.11.2015., SALA BOSNA

Poster 39: Primjena augmentacione mamoplastike pri rješavanju urođenih anomalija aplazije i hipoplazije dojki
Nikola Baroš, Branko Despot, Srđan Veselinović, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan, Dražan Erić
Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske; Univerzitetska Bolnica Foča
Poster 40: Opravdanost primjene filera hijaluronske kiseline u korekciji asimetrije usana
Nikola Baroš, Branko Despot, Srđan Veselinović, Miljan Petković, Maja Slijepčević,Dražan Erić
Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske; Univerzitetska Bolnica Foča
Poster 41: Primjena korektivnih procedura mastoplastike pri rješavanju asimetrije nakon rekonstrukcija dojki na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC RS
Nikola Baroš, Branko Despot, Srđan Veselinović, Miljan Petković, Aleksandar Guzijan, Dražan Erić
Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske; Univerzitetska Bolnica Foča
Poster 42: Rekonstrukcije mekotkivnih defekata orbitalne regije i kapaka – Iskustvo na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC RS
Nikola Baroš, Branko Despot, Srđan Veselinović, Miljan Petković, Goran Vukadinović, Dražan Erić
Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske; Univerzitetska Bolnica Foča
Poster 43: Primarna  hipomagnezijemija sa hipokalcemijom – prikaz slučaja
Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Vesna Miljković, Nina Marić, Vanja Bobić
Klinika za Dječije bolesti, UBKC RS Banja Luka
Poster 44: No reflow fenomen u toku primarne perkutane koronarne intervencije (pPCI) kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom sa elevacijom ST segmenta (AKS-STEMI)
B. Milosavljević, M. Farkić, A. Janjičić, N. Milićević, S. Milojević, M. Trifković
Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Beograd; Javna zdravstvena ustanova bolnica „Sveti Vračevi“, Bijeljina
Poster 45: Značaj ranog otkrivanja Kawasaki vaskulitisa kod djece
Ružica Borović
Javna zdravstvena ustanova bolnica „Sveti Vračevi“, Bijeljina
Poster 46: Prikaz slučaja: Idiopatski megakolon kod djeteta
Mirko Raković, Slavko Grbić, Denis Pašalić
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Poster 47: Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta: Prikaz slučaja
Jojić Dragica, Predojević-Samardžić Jelica, Petrović-Tepić Snežana, Solomun Ljilja, Banjac-Đurđević Biljana, Draganović Dragica
UniverzitetskiKlinički centar Republike Srpske
Poster 48: Primarni hiperparatiroidizam – prikaz slučaja
Radović B. Gluhović M. Mrgud J. Radović V
Odjeljenje nefrologije sa peritoneumskom dijalizom, JZU bolnica Istočno Sarajevo
Poster 49: Plućne rehabilitacije kod hroničnih opstruktivnih plućnih bolesti (astma, HOBP)
Snežana Kutlešić-Stević, Biljana Ristić, Sanja Vujević, Vojo Buzadžija, Aleksandar Gajić, Savka Obradović
ZZFMR ”Dr Miroslav Zotović” Banjaluka; JU ”Visoka medicinska škola” Prijedor
Poster 50: Plućni sekvestar, prikaz slučaja
Branka Gavrić, Stanko Lazarević, Mikajlo Lazić
JZU bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina
Poster 51: Corpora amylacea u plućima udružena sa skvamocelularnim karcinomom – prikaz dva slučaja
Lana Todić, Radoslav Gajanin
JZU Opšta bolnica Sveti Apostol Luka Doboj; Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske, Banja Luka
Poster 52: Gigantski bulozni emfizem pluća – prikaz slučaja
Vojkan Stanić, Lana Ilić-Todorić, Nebojša Marić, Aleksandar Vranjanac, Nina Vjazovetskaja, Nataša Stevanović-Stojmenov
Opšta bolnica „Belmedic“, Beograd, Srbija
Poster 53: Medijastinalna cista timusa – Prikaz slučaja
Vojkan Stanić, Željko Pejović, Miroslav Dmitruk, Slaviša Dabić
JZU Bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina
Poster 54: Echinococcosis-prikaz slučaja
Žanka Eranović, Tatjana Šabanić
JZU bolnica Istočno Sarajevo
Poster 55: Primjena UPDRS skale (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) u rehabilitaciji pacijenata sa Parkinsonovom bolesti u ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“
Prtina Draško, Blagojević Andrej, Boškić Tatjana, Buzadžija Vojo, Milićević Dunja, Olivera Pilipović Spasojević
Poster 56: Mirror terapija kao segment u rehabilitaciji ruke nakon moždanog udara– poster prezentacija
Blagojević Andrej, Prtina Draško, Talić Teodora, Buzadžija Vojo, Boškić Tatjana, Milićević Dunja
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Poster 57: Funkcionalne posljedice i rehabilitacija nakon operativno liječene tvorbe slične tumorima
Marjanović Branisalava, Bera Jelena, Bajić Zorislava
ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka; Medicinski fakultet Banjaluka
Poster 58: Zašto hiperbarična oksigenacija u liječenju hroničnih rana?
Aleksandar Gajić, Snežana Kutlešić Stević, Đorđe Ćejić, Saša Tomić, Biljana Ristić, Sanja Vujević
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka
Poster 59: Infekcije urinarnog trakta kod pacijenata na stacionarnoj rehabilitaciji: skrining i liječenje
Tanja Dostanić Došenović, Milan Mastikosa, Leonida Krminac, Gordana Ljubojević
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banjaluka
Poster 60: Profil rezistencije ESBL-pozitivnih uropatogena u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banjaluka
Milan Mastikosa, Tanja Dostanić Došenović, Gordana Ljubojević
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banjaluka
Poster 61: Korištenje robota (CAD-CAM tehnologija) u izradi Cheneau midera
Đurđica Stevanović Papić, Goran Talić, Predrag Stojanović, Vladimira Koščica – Šolaja, Gabrijela Mirković, Samra Pjanić, ZFMR „Dr Miroslav Zotović“
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka
Poster 62: Šivanje meniskusa outside-in tehnikom
Milan Jovanović, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Bojan Miholjčić, Petar Cvijić, Tatjana Nožica Radulović
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka
Poster 63: Ruptura Ahilove tetive – izbor u liječenju
Bojan Miholjčić, Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Goran Talić, Siniša Bijeljac, Mladen Petić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
Poster 64: Stres prelom proksimalne tibije udružen sa gonartrozom – hirurški tretman
Bojan Kuzmanović, Slavko Manojlović, Goran Talić,Petar Cvijić, Milan Jovanović, Nemanja Stojnić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
Poster 65: Prelom stema endoproteze kod nesrasle subtrohanterne osteotomije femura
Petar Cvijić, Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Bojan Kuzmanović, Mladen Petić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka
Poster 66: Gonartroza – izazovi u liječenju
Petar Cvijić, Slavko Manojlović, Goran Talić, Bojan Kuzmanović, Bojan Miholjčić, Tatjana Nožica Radulović
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
Poster 67: Infekcija u artroplastičnoj hirurgiji
Stanislav Palija, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Bojan Kuzmanović, Bojan Miholjčić, Mladen Petić
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
Poster 68: MPFL rekonstrukcija sa tetivom musculus gracilis
Stanislav Palija, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Bojan Miholjčić, Milan Jovanović, Dragana Dragičević Cvjetković
Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka
Poster 69: Uloga izokinetičke dijagnostike u sportskoj rehabilitaciji
Dragana Janković, Dragana Dragičević-Cvjetković, Nataša Blagojević,Boris Prodanović, Jelena Stanković
Poster 70: Farmakoterapijski problemi i intervencije farmaceuta u ZFMR „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka
Gordana Ljubojević,1 Vladimir Beronja,2 Milan Mastikosa,1 Tanja Dostanić Došenović1
1Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka, 2Medicinski fakultet, Beograd
Poster 71: Poređenje digitalne mamografije i tomosinteze u detekciji lezija u mamografski gustim dojkama
Dragana Roganović, Dragana Đilas, Brano Topić
Dom zdravlja, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija; Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka
Poster 72: Stavovi studenata medicine prema oboljelim od shizofrenije
Marija Burgić Radmanović, Sanela Burgić
UKC Banja Luka, Klinika za psihijatriju
Poster 73: Samoubistvo – urgentno stanje
Milan Novaković
Medicinski fakultet Foča
Poster 74: Suicidalni ekvivalenti na dijalizi
Milan Novaković, Vesna Despotović, Radmila Novaković, Zoran Dakić, Dragan Jovanović, Joana Marić – Burmazević
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča; Dom zdravlja Bijeljina; ZU SGA Nova-Medic, Dr Radmila Novaković, Bijeljina; Kliničko-bolnički centar ”Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd, Srbija
Poster 75: Značaj heteroanamnestičkih podataka iz radne sredine u dijagnostikovanju i ocjeni radne sposobnosti PTSP, TPL i rentne neuroze – prikaz slučaja
Snežana Trninić-Đaković, Diana Zorić
Jedinica za zdravstvenu preventivu radnika MUP-a RS, UBKC Republike Srpske Banja Luka
Poster 76: Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris
Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Đuka Ninković Baroš
Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci; Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“; Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Poster 77: Razvojni period pojave spasticiteta paretične ruke nakon moždanog udara
Talić Teodora, Blagojević Andrej, Prtina Draško, Buzadžija Vojo
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“
Poster 78: Predanalitičke greške prilikom uzorkovanja krvi kod određivanja tumor markera CA125
Aleksandra Stojnić, Darja Stojanović
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka; Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, Laktaši
Poster 79: Značaj traumatizma na dobojskoj regiji
Saša Vidić, Nikola Gavrić,  Aleksandra Hadžiavdić, Mladenko Lazić, Velimirović A, Jugović S
Opšta bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj
Poster 80: Akutna embolija pluća i trudnoća – Nove preporuke ESC 2014.
Dostic Milivoje, Maric Sanja, Starovic Vanja, Davidovic Borko, Veljovic Djordje
Univerzitetska bolnica Foča
Poster 81: Dvosmjerna veza tubrekuloza i dijabetes
Jovana Milekić, Milojko Stanojević, Rajkica Bambulović Petrović
Poster 82: Značaj klasifikacije mikrokalcifikata u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke
Aleksandar Guzijan, Zdenka Gojković, Radoslav Gajanin, Ivanka Rakita
UKC RS, Dvanaest beba br.1, 78.000 Banja Luka, RS – BiH
Poster 83: Rijedak slučaj endometrijalnog karcinoma – Prikaz slučaja
Vladimir Čančar, Olivera Čančar, Mirjana Ćuk, Radoslavka Lečić, Dragana Puhalo Sladoje, Radenko Ivanović
UB Foča, Medicinski fakultet Foča
Poster 84: Uloga skrining mamografije u detekciji karcinoma dojke
Dragana Roganović, Vesna Blagojević, Kosana Stanetić
Dom zdravlja Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Poster 85: Fonohirurški i postoperativni vokalni tretman benignih izraštaja larinksa
Nataša Guzina-Golac 1, Gordana Mumović 2, Biljana Udovčić 1
1 Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Banja Luka, 2 Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Poster 86: Vestibularni poremećaji kod HIV pozitivnih pacijenata
Biljana Udovčić, Nataša Guzina–Golac
Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Banja Luka

******
DRUŠTVENI PROGRAM

ČETVRTAK, 12.11.2015.    

18.00 – 19.00 Svečano otvaranje Kongresa
19.00 – 20.30 Koktel dobrodošlice

PETAK, 13.11.2015.    

20.00 – 01.00 Svečana Večera u restoranu Hotela Kardial

SUBOTA, 14.11.2015.

18.00 – 19.00 Dodjela sertifikata