Slanje sažetaka radova

Sažetke možete poslati putem sljedećeg elektronskog obrasca. Potrebno je da popunite podatke o radu i autoru (autorima) i instituciji (ili više njih). Nakon popunjavanja polja u obrazac pritiskom na dugme "Pošalji" završavate slanje vašeg sažetka.

Vaše ime (obavezno polje)

Vaša adresa e-pošte (obavezno polje)

Naziv rada (obavezno polje)

Autor 1 (obavezno polje)

Institucija 1 (obavezno polje)

Autor 2

Institucija 2

Autor 3

Institucija 3

Autor 4

Institucija 4

Autor 5

Institucija 5

Autor 6

Institucija 6

 

Tekst sažetka rada (maksimalno 1500 karaktera)

Uvod (maksimalno 300 karaktera):

0

Materijal i metode (maksimalno 400 karaktera):

0

Rezultati i diskusija (maksimalno 400 karaktera):

0

Zaključak (maksimalno 400 karaktera):

0

Ključne riječi: