Slanje sažetaka radova

  Sažetke možete poslati putem sljedećeg elektronskog obrasca. Potrebno je da popunite podatke o radu i autoru (autorima) i instituciji (ili više njih). Nakon popunjavanja polja u obrazac pritiskom na dugme "Pošalji" završavate slanje vašeg sažetka.

  Vaše ime (obavezno polje)

  Vaša adresa e-pošte (obavezno polje)

  Naziv rada (obavezno polje)

  Autor 1 (obavezno polje)

  Institucija 1 (obavezno polje)

  Autor 2

  Institucija 2

  Autor 3

  Institucija 3

  Autor 4

  Institucija 4

  Autor 5

  Institucija 5

  Autor 6

  Institucija 6

   

  Tekst sažetka rada (maksimalno 1500 karaktera)

  Uvod (maksimalno 300 karaktera):

  0

  Materijal i metode (maksimalno 400 karaktera):

  0

  Rezultati i diskusija (maksimalno 400 karaktera):

  0

  Zaključak (maksimalno 400 karaktera):

  0

  Ključne riječi: