6. Međunarodni kongres doktora medicine RS

Osnovne informacije

Mjesto održavanja:
Hotel „Bosna“
Banja Luka
Republika Srpska, BiH

Datum održavanja: 17-19. septembra 2020. godine

Jezici: srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa

  1. Hronične nezarazne bolesti
  2. COVID -19 i ostale eidemijske zarazne bolesti
  3. Akutna stanja u medicini
  4. Novine u dijagnostici i terapiji
  5. Hirurgija danas
  6. Slobodne teme

Organizator
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Meše Selimovića broj 2
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom
– Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
– Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
– Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Detaljnije o Kongresu:

Organizacioni odbor

Naučni odbor

Počasni odbor

Slanje sažetaka i radova

Sponzori