Prvo obavještenje

5. Kongres doktora medicine Republike Srpske

Osnovne informacije

Mjesto održavanja:
Hotel „Kardial“
ZTC „Banja Vrućica“, Teslić
Republika Srpska, BiH
Datum održavanja: 09-11. novembar 2017. godine
Jezici: srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa

 1. Masovne nezarazne bolesti
 2. Akutna stanja, dijagnostika i tretman
 3. Novine u dijagnostici i terapiji
 4. Slobodne teme

Organizator

Društvo doktora medicine Republike Srpske
I krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom

 • Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Siniša Miljković
 • Prof. dr Duško Vasić
 • Prof. dr Radoslav Gajanin
 • Doc. dr Dražan Erić
 • Doc. dr Predrag Lazić
 • Dr sci. Draško Kuprešak dr med.
 • Prim. dr Slobodanka Šormaz-Trebovac
 • Prim. dr Milenko Krneta
 • Prim. dr Anđa Sušić
 • Prim. dr Ljubivoje Šupić
 • Prim. dr Branislav Kozić
 • Prim. dr Jelena Firesku – Govedarica
 • Prim. dr Zoran Trifković
 • Dr Brankica Grujić Mijatović
 • Dr Duško Mlađenović
 • Dr Dejan Gvozden
 • Dr Mirko Manojlović
 • Dr Đorđe Pejić
 • Dr Siniša Mutić
 • Dr Novak Đurić
 • Dr Mikajlo Lazić

Počasni odbor

 • Dr Dragan Bogdanić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS
 • Prof. dr Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
 • Prof. dr Milan Kulić, Dekan Medicinskog fakulteta u Foči
 • Dr Andrej Kehajov
 • Prof. dr Goce Spasovski
 • Dr Mirjana Andrejević-Kry
 • Doc. dr Momčilo Biuković
 • Prof. dr Nebojša Jovanić, Komora doktora medicine RS
 • Prof. dr Jasmin Komić, Ministar nauke i tehnologije RS
 • Prof. dr Radoje Čolović, Srpsko lekarsko društvo
 • Dr med. Milan Dinić, Lekarska komora Srbije
 • Doc. dr Nešad Hotić, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla
 • Prof. dr Sebija Izetbegović, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Milenko Bevanda, Dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru
 • Prof. dr Ante Kvesić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
 • Prof. dr Nermina Hadžigrahić, Dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli
 • Akademik prof. dr Vladimir Kostić

Naučni odbor

 • Akademik prof. dr Đorđe Radak
 • Akademik prof. dr Vladimir Kostić
 • Akademik prof. dr Nebojša Lalić
 • Prof. dr Siniša Miljković
 • Prof. dr Duško Vasić
 • Prof. dr Duško Vulić
 • Prof. dr Nikola Gavrić
 • Prof. dr Mirko Stanetić
 • Prof. dr Siniša Maksimović
 • Prof. dr Gordana Tešanović
 • Prof. dr Veljko Marić
 • Prof. dr Siniša Ristić
 • Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
 • Prof. dr Brano Topić
 • Prof. dr Zdravko Marić
 • Prof. dr Radoslav Gajanin
 • Prof. dr Zoran Vujković
 • Prim. dr Slavko Manojlović
 • Prof. dr Slavica Jandrić
 • Prof. dr Nebojša Stanković
 • Prof. dr Aleksandar Lazarević
 • Prof. dr Slavko Ždrale
 • Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
 • Prof. dr Predrag Grubor
 • Prof. dr Pepić Milena
 • Prof. dr Enra Suljić
 • Prof. dr Andreas Zuckermann
 • Prof. dr Bojana Žvan
 • Prof. dr Nebojša Mitić
 • Prof. dr Gordana Stefanovski
 • Prof. dr Jagoda Balaban
 • Prof. dr Peđa Kovačević
 • Prof. dr Nebojša Stanković
 • Prof. dr Slobodan Spremo
 • Prof. dr Milka Mavija
 • Prof. dr Stevan Trbojević
 • Prof. dr Herman Haller
 • Prof. dr Maja Račić
 • Doc. dr Predrag Lazić
 • Doc. dr Zlatko Maksimović
 • Doc. dr Antonija Verhaz
 • Doc. dr Dmitar Travar
 • Doc. dr Sanja Marić
 • Dr sci. Draško Kuprešak dr med.
 • Doc. dr Kosana Stanetić
 • Doc. dr Tamara Preradović
 • Doc. dr Radmil Marić
 • Doc. dr Ćuk Mirjana
 • Doc. dr Dražan Erić
 • Doc. dr Petrović Snežana
 • Doc. dr Mira Spremo
 • Doc. dr Aleksandar Gluhović
 • Prim. dr Branko Cvjetičanin

Slanje sažetaka i radova u cjelini

Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca na adresi www.drustvodoktorars.org

ili na e-mail:kongres2017@drustvodoktorars.org

Sažetak može da sadrži do 250 riječi.

Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.

U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na stranici www.scriptamedica.com

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 15. septembra 2017. godine.

Troškovi prijave

Do 15. septembra 2017. godine:

 • 50 eura (100 KM) za učesnike
 • 25 eura (50 KM) za pratioce

Nakon 15. septembra 2017. godine:

 • 75 eura (150 KM) za učesnike
 • 50 eura (100 KM) za pratioce

5. Kongres doktora medicine RS – Prvo obavještenje (PDF)