Prvo obavještenje

6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Osnovne informacije:

Mjesto održavanja:
ZTC Banja Vrućica,
Teslić,
Republika Srpska, BiH.

Datum održavanja: 16-18. septembra 2022. godine.

Jezici: srpski, bošnjački, hrvatski, engleski.

Teme kongresa:

  1. Masovne nezarazne bolesti;
  2. Akutna stanja;
  3. Novine u liječenju hirurških oboljenja;
  4. Pandemijski izazovi post Covid stanja;
  5. Slobodne teme.

Organizator:
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Meše Selimovića broj 2
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom:
– Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
– Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
– Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Sažetke slati putem elektronskog obrasca.

Radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca.

Sažetak može da sadrži do 250 riječi. Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi. Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi. U sažetak ne unositi slike i tabele! Sažeci moraju biti na engleskom jeziku.

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su u PDF dokumentu na ovoj adresi

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Rana registracija učesnika je do 15.08.2022. godine

  • 100,00 KM za učesnike
  • 50,00 KM za pratioce

Registracija poslije 15.08.2022. godine:

  • 150,00 KM za učesnike
  • 100,00 KM za pratioce