Odbori i komisije

Sud časti Društva
Prim. dr Milenko Krneta, Banja Luka
Dr Ranko Kokotović, Nevesinje
Dr Marijana Kovačević, Foča
Odbor za kontrolu rada Društva
Dr Gordana Jovičić, Banja Luka
Dr Danijela Đukin, Bijeljina
Dr Saša Miličić, Doboj
Dr Vesna Cvijetić, Zvornik
Prim. dr Branka Semiz, I. Sarajevo

Komisija za saradnju sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Fondom zdravstvenog osiguranja i drugim državnim organima, organizacijama i
fondovima
Dr Zoran Aleksić, Banja Luka
Prim. dr Anđa Sušić, Doboj
Dr Zemira Ahmić, Prijedor

Komisija za međunarodnu saradnju
Prof. dr Duško Vasić, Doboj
Prof. dr Gordana Stefanovski, Banja Luka
Prof. dr Zvezdana Rajkovača, Banja Luka

Komisija za medicinsku edukaciju i koordinaciju sa specijalističkim udruženjima
Dr Nikola Bojić, Banja Luka
Dr Jela Aleksić, Bijeljina
Dr Dražan Erić, Foča

Komisija za priznanja i nagrade
Dr Mira Ivanović, Trebinje
Dr Nela Mitrović, Bijeljina
Dr Daliborka Rajlić Vukota, Prijedor