Prvo obavještenje

4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Osnovne informacije

Mjesto održavanja:
Hotel „Kardial“
ZTC „Banja Vrućica“, Teslić
Republika Srpska, BiH
Datum održavanja: 12-15. novembar 2015. godine
Jezici: Srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa
 1. Prevencija masovnih nezaraznih bolesti
 2. Dijagnostika i tretman akutnih stanja
 3. Nove dijagnostičke i terapijske procedure
 4. Reproduktivno zdravlje
 5. Slobodne teme
Organizator

Društvo doktora medicine Republike Srpske
I krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom
 • Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
 • Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske
Organizacioni odbor

Prof. dr Siniša Miljković
Dr Dragan Bogdanić
Prof. dr Nikola Gavrić
Prof. dr Duško Vasić
Prim. dr Milenko Krneta
Prim. dr Slobodanka Šormaz-Trebovac
Mr sci. med. Draško Kuprešak

Počasni odbor

Dr Dragan Bogdanić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS
Prof. dr Milan Skrobić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
Prof. dr Milan Kulić, Dekan Medicinskog fakulteta u Foči
Dr Andrej Kehajov
Prof. dr Goce Spasovski
Dr Mirjana Andrejević-Kry
Doc. dr Momčilo Biuković
Prof. dr Nebojša Jovanić, Komora doktora medicine RS
Prof. dr Jasmin Komić, Ministar nauke i tehnologije RS
Prof. dr Radoje Čolović, Srpsko lekarsko društvo
Prof. dr Dragan Delić, Lekarska komora Srbije
Doc. dr Nešad Hotić, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla
Prof. dr Rusmir Mesihović, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr Milenko Bevanda, Dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru
Prof. dr Ante Kvesić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Prof. dr Elmir Čičkušić, Dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli

Naučni odbor

Prof. dr Siniša Miljković
Prof. dr Duško Vasić
Doc. dr Duško Vulić
Prof. dr Nikola Gavrić
Prof. dr Mirko Stanetić
Prof. dr Siniša Maksimović
Doc. dr Predrag Lazić
Doc. dr Zlatko Maksimović
Prof. dr Gordana Tešanović
Prof. dr Veljko Marić
Prof. dr Siniša Ristić
Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
Prof. dr Brano Topić
Prof. dr Zdravko Marić
Prof. dr Radoslav Gajanin
Prof. dr Duško Račić
Prim. dr Slavko Manojlović
Prof. dr Slavica Jandrić
Akademik prof. dr Vladimir Kostić
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Nebojša Stanković
Doc. dr Antonija Verhaz
Prof. dr Aleksandar Lazarević
Doc. dr Dmitar Travar
Prof. dr Slavko Ždrale
Doc. dr Sanja Marić
Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
Prof. dr Predrag Grubor
Prof. dr Marija Radmanović-Burgić
Prof. dr Enra Suljić
Prof. dr Andreas Zuckermann
Akademik prof. dr Đorđe Radak
Prof. dr Bojana Žvan
Prof. dr Nebojša Mitić
Prof. dr Gordana Stefanovski

Slanje sažetaka i radova u cjelini

Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca na adresi www.drustvodoktorars.org

ili na e-mail: kongres2015@drustvodoktorars.org

Sažetak može da sadrži do 250 riječi.

Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.

U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na stranici www.scriptamedica.com

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 15. septembra 2015. godine.

Troškovi prijave

Do 15. septembra 2015. godine:

 • 50 eura (100 KM) za učesnike
 • 25 eura (50 KM) za pratioce

Nakon 15. septembra 2015. godine:

 • 75 eura (150 KM) za učesnike
 • 50 eura (100 KM) za pratioce

Kongres_doktora_RS_2015_1_obavjestenje1

Kongres_doktora_RS_2015_1_obavjestenje2

Kongres doktora medicine RS 2015. – Prvo obavještenje (PDF)