Formular za dopunu podataka o članovima Društva

Molimo sve članove Društva doktora medicine Republike Srpske da u sljedeći elektronski formular popune svoje ažurne podatke, kako bi imali ažurne kontakt informacije za planiranje budućih aktivnosti Društva. Informacije ni pod kojim uslovima neće biti dijeljene eksternim licima i organizacijama i služiće samo za potrebe Društva (izrada novih članskih karti, obavještavanje o aktivnostima, edukcaijama, Kongresu Društva i slično):