Produžetak roka za slanje radova za Kongres

Posted Leave a commentPosted in Kongres doktora medicine RS, Stručni skupovi

Rok za slanje radova za 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem produžen je do 9. oktobra 2015. godine.  Svi pristigli radovi će biti pregledani od strane recenzenata, te će do 20. oktobra autori biti obavješteni da li je rad prihvaćen i u kojem će obliku biti prezentovan. Molimo Vas da uzmete učešće […]

4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Drugo obavještenje

Posted Leave a commentPosted in Kongres doktora medicine RS, Stručni skupovi

Poštovane koleginice i kolege, Sa velikim zadovoljstvom i ponosom Vas obavještavamo da Društvo doktora medicine Republike Srpske pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstva nauke i tehnologije RS organizuje 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem – Prvo obavještenje

Posted Leave a commentPosted in Kongres doktora medicine RS, Stručni skupovi

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, Sa neizmjernim zadovoljstvom i ponosom vas pozivam na 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 12. do 15. novembra 2015. godine u Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Teslića.