Udruženje oftalmologa RS

Udruženje oftalmologa RS

Doc. dr Milka Mavija

Klinički centar Banja Luka, Banja Luka

Tel. 051/342-662 , 065-547-677

mmavija@gmail.com