Udruženje reumatologa RS

Udruženje reumatologa RS

Dr Ljubinka Božić

Klinika za unutrašnje bolesti
KC Banja Luka

051-342-100

buba0210@gmail.com