Udruženje specijalista nuklearne medicine RS

Udruženje specijalista nuklearne medicine  RS

Prof. dr Zvezdana Rajkovača

Klinički centar Banja Luka

Tel/faks: 051-342-800, 051-310-530, 066-700-679

zvezdana.rajkovaca@kc-bl.com