Удружење гинеколога РС

Удружење гинеколога РС

Проф. др Весна Ећим-Злојутро

Клинички центар Бања Лука, Бања Лука

Тел. 051/342-100

vecimzlojutro@yahoo.com