Kontinuirana edukacija u Banjoj luci – Međunarodni simpozijum „Prvi sastanak neurologa Srbije i neurologa Republike Srpske“

U Banjoj Luci je danas održan Međunarodni simpozijumu pod nazivom „Prvi sastanak neurologa Srbije i neurologa Republike Srpske“. Uz učešće više od 250 ljekara na skupu su razmijenjena iskustva i zauzete nove smjernice u dijagnostici i terapiji neuroloških oboljenja.

Detaljnije