Priprema, planiranje, evaluacija, implementacija i upravljanje projektima u zdravstvu (Herceg Novi, 19 – 23. februar 2018.)

Posted Leave a commentPosted in Obavještenja, Stručni skupovi

Obavještavamo vas da Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizuje ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM „PRIPREMA, PLANIRANjE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLjANjE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU”, koji će se održati od 19 do 23. februara 2018. godine u Herceg Novom ‒ Mediteranski centar Igalo.